36  

việc làm tuyen dung nganh y te tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển trình dược viên OCT tại Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa

Thanh Hóa - Nghệ An

Tuyển Trợ Lý Nữ

Thanh Hóa - 500 $ một tháng

TRƯỞNG BAN CHĂN NUÔI - THÚ Y (Thanh Hóa, Tây Ninh)

Tây Ninh - Thanh Hóa

Trình dược viên.OTC 26

Cong ty co phan vat tu y te Hepa - Thanh Hóa

Kỹ sư trắc đạc trắc địa 16

Cong ty co phan Tu van Xay dung Linh Gia - Thanh Hóa

Nhân viên kho hàng 01

Cong ty co phan dau tu va phat trien Y - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy cơ khí 03

Cong ty TNHH Viet Phuong - Thanh Hóa

Nhân viên phân tích - đo mẫu 03

Cong ty TNHH lien doanh phan bon Huu Nghi - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH lien doanh phan bon Huu Nghi - Thanh Hóa

Kỹ sư hóa sinh phân bón 03

Cong ty TNHH Minh Tien - Phan Bon Thien Nong - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phân tích - đo mẫu

Cong ty TNHH lien doanh phan bon Huu Nghi - Thanh Hóa

Nhân viên phân tích - đo mẫu

Cong ty TNHH lien doanh phan bon Huu Nghi - Thanh Hóa

Nhân Viên Kỹ Thuật

Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH lien doanh phan bon Huu Nghi - Thanh Hóa

Trưởng ca kỹ thuật 02

Cong ty CP Quan ly va Khai thac Tai san - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa

Trưởng Bộ phận Buồng Phòng

Thanh Hóa

HR Manager 29

Nghi Son Hotel - Thanh Hóa

House keeping supervisor 29

Nghi Son Hotel - Thanh Hóa

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Xe Du Lịch Mazda Làm Việc Tại Thanh Hóa

Thanh Hóa - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>