110  

việc làm tuyen dung nganh y te tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch Tiếng anh chuyên ngành Kỹ Thuật

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Phòng New Model

Cong Ty TNHH Musashi Auto Parts Viet Nam - Hưng Yên

Tuyển Gấp Chuyên Viên Giám Sát Kinh Doanh Tỉnh Hưng Yên 26

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Chuyên Viên Giám Sát Kinh Doanh Tỉnh Hưng Yên 19

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Chuyên Viên Giám Sát Kinh Doanh Tỉnh Hưng Yên 16

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên kinh doanh tại Hưng Yên

Hưng Yên

Thợ vận hành máy CNC 10

Cong ty TNHH KPM Quoc te - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cắt hơi 10

Cong ty TNHH KPM Quoc te - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bộ phận Đóng gói

Cong ty co phan Vinatex quoc te - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

Cong ty CP Vat Lieu Xay Dung Secoin - Hưng Yên

Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Cong ty Khoa hoc ung dung VPS - Hưng Yên - 15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kế hoạch

Cong ty Khoa hoc Ung dung V.P.S - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kế hoạch sản xuất

Cong ty Khoa hoc Ung dung V.P.S - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên

Nhân viên giáo vụ

Hưng Yên - Bắc Ninh

Nhân viên Cơ điện

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Ca Phụ Trách Quản Lý Sản Xuất

Hưng Yên

General accountant 27

MasterStreets Group - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc xưởng Cơ khí 27

Cong ty TNHH thep Hung Yen - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán chi nhánh Hưng phát 26

Tap doan Tan A Dai Thanh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>