39412  

việc làm tuyen dung nganh tieng anh

  

Phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Cong ty cp xuat nhap khau xay dung cimeico 9 - Hà Nội

Cử Nhân Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Anh ngành xây dựng

Cong ty TNHH SKYLONG Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy tiếng anh chuyên ngành xây dựng trang trí nội thất

Citypro Educare Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát/ Captain Nhà Hàng (học Đúng Chuyên Ngành, Tiếng Anh Tốt)

Hà Nội

Giám Sát/captain Nhà Hàng (học Đúng Chuyên Ngành, Tiếng Anh Tốt)

Hà Nội

Giám Sát/captain Nhà Hàng (tiếng Anh Tốt, Học Đúng Chuyên Ngành)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Anh ngành xây dựng 29

Cong ty TNHH SKYLONG Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Ngành Xây Dựng

Việt Nam

Tuyển nhân viên chuyên ngành tiếng anh

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Giáo Viên Tiếng Anh Chuyên Ngành Khách Sạn - Nhà Hàng (tuyển Gấp)

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nghiệp Ngành Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tốt Nghiệp Ngành Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn Kn Ngành Xây Dựng

Cong ty TNHH Xay Dung DOYOUNG - Huế

Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh

Anh ngu Smartcentre - Hà Nội

Tuyển dụng giảng viên Tiếng Anh

Cong ty Co Phan Tin Hoc Ung Dung va Dau - Hà Nội

Tuyển dụng 2 giáo viên Toán và 2 giáo viên Tiếng Anh

Hà Tĩnh - Vinh

Tuyển Dụng Nhân Viên Tiếng Anh + Thực Tập Tiếng Anh

Hà Nội - 6.000.000-18.000.000₫ một tháng

Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Ngôn ngữ (biên dịch Tiếng Anh)

Hà Nội

Tuyển Gấp ] Biên Tập Nội Dung Website (tiếng Anh)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>