Việc làm tuyen dung nganh thuc pham tại Long An

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 439 việc làm  

Thực phẩm/DV ăn uống - Qa Supervisor

Cong ty TNHH Ca Phe Outspan Viet Nam - Long An - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hóa Thực Phẩm

Long An

Trợ Lý Thực Phẩm

Long An

Xây dựng - Nhân Viên Kỹ Thuật (Ngành Gỗ)

CONG TY CO PHAN SAI GON XANH - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp]TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Long An

Nhân Viên Tuyển Dụng LĐPT (Làm Thời Vụ Tại KCN Tân Đô - Long An)

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Long An

Nhân Viên Tuyển Dụng LĐPT (Làm Tại KCN Tân Đô - Long An)

Long An

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Thống Kê Và Vật Tư - Kho (Chuyên Ngành Gỗ)

Long An

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Kỹ Thuật (Ngành Gỗ)

CONG TY CO PHAN SAI GON XANH - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC Ngành Gỗ (long An/bình Dương)

Long An - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật (Ngành Gỗ)

CONG TY CO PHAN SAI GON XANH - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cao - Ngành Phân Bón

Long An - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Qc (Kỹ Sư Hóa Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Cong ty Co phan NONG NGHIEP HP - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Qc (Kỹ Sư Hóa Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Cong ty Co phan NONG NGHIEP HP - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM (TIẾNG NHẬT)

Long An

Nhân Viên Thủ Kho Nguyên Liệu - Thành Phẩm - Bao Bì

Long An

Nhân Viên QA/ Nhân Viên Công Nghệ Kỹ Thuật Sản Phẩm

Long An

Tổ Trưởng Tổ Kiểm Phẩm

Long An

Nhân Viên Thủ Kho Nguyên Liệu - Thành Phẩm - Bao Bì

Long An

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM (TIẾNG NHẬT)

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>