2116  

việc làm tuyen dung nganh nhua

  

Nhân viên quản lý chất lượng ngành nhựa 16

Cong Ty Co Phan Ky Thuat Nhua 3T - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển thị trường ngành nhựa

Cong ty TNHH Nhua CPI Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành nhựa

Cong ty TNHH Nhua CPI Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng ngành nhựa

Cong Ty Co Phan Ky Thuat Nhua 3T - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Nhựa, Hóa Chất, Ngành Dệt (B2B)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ngành nhựa 02

Cong ty TNHH Nhụa CPI Viẹt Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển thị trường ngành nhựa 02

Cong ty TNHH Nhụa CPI Viẹt Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Hoá Chất Ngành Cao Su-Nhựa

Cong ty TNHH Hoa chat Mekong - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên QA kinh nghiệm ngành nhựa 01

MasterStreets Group - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành nhựa 18

Dong Thinh Phu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành nhựa công nghiệp 18

CONG TY TNHH TIE'P VẠN LOGIWORLD VIẸT NAM - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Ngành Nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC Ngành Nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh - bán hàng ngành nhựa 16

Cong ty TNHH Van Phuoc - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý phòng QA (ngành ép nhựa) 15

Cong ty TNHH SX va TM Cat Thai - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Ngành Nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC Ngành Nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Qc ngành nhựa

Cong ty Tellbe Viet Nam - Bình Dương

Trợ lý phòng QA (ngành ép nhựa)

Cong Ty TNHH SX va TM Cat Thai - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng sản xuất - Chuyên ngành ép phun nhựa kỹ thuật

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>