27  

việc làm tuyen dung nganh hoa chat tại Vĩnh Phúc

  

Nhân viên quản lý chất lượng tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Trưởng phòng quản lý chất lượng nhà máy Bê tông (QA/QC manager)

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Vĩnh Phúc

Nhân Viên phòng chất lượng (QC)

Cong ty Co phan Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc - Hòa Bình

Kiến trúc/Nội thất - Nhan Vien Thiet Ke Do Hoa

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Thực Phẩm Tươi Sống (big C Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Trưởng Bộ Phận Thực Phẩm Tươi Sống (Big C Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Bán Hàng Kỹ Thuật

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Thực Phẩm Tươi Sống (Big C Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Bán Hàng Kỹ Thuật

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Xe Thương Mại Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên điều hành sản xuất Bê tông thương phẩm

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Vĩnh Phúc - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bếp Chính

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Quản Lý Kỹ Thuật

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Cọc

Vĩnh Phúc

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Cọc

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Bảo Vệ Thực Vật

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Bảo Vệ Thực Vật

Vĩnh Phúc

Phó Trưởng VP Đại Diện

Vĩnh Phúc

Chief Accountant ( Kế Toán Trưởng)

Vĩnh Phúc - Hà Nội

trang:     1 | 2    >>