65  

việc làm tuyen dung nganh hoa chat tại Vĩnh Phúc

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phòng Sản Xuất - Bộ Phận Sơn. (Mã: Ampa0315)

Cong Ty Honda Viet Nam - Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Hóa - Phòng Cơ Điện Và Quản Lý Hạ Tầng Nhà Máy Xe Máy

Vĩnh Phúc

Kỹ sư giám sát xây dựng

Cong ty Co phan Xay dung va phat trien ha - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Cong ty Co phan Xay dung va phat trien ha - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản Lý Bộ Phận Trộn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nội - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng nhân sự

Vĩnh Phúc

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Vĩnh Phúc

Trưởng phòng nhân sự

Vĩnh Phúc

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Phúc Yên

Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Vùng Nguyên Liệu Sữa Tươi

Vĩnh Phúc - Hà Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp - Trung Tâm Kinh Doanh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phòng Sản Xuất - Bộ Phận Sơn. (Mã: Ampa0315)

Cong Ty Honda Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Sản Xuất - Bộ Phận Sơn. (Mã: Ampa0315)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thủ Kho

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Phụ Trách Hàn,Dập)

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>