24  

việc làm tuyen dung nganh giao duc tại Phú Thọ

  

Nhân Viên Giáo Vụ - Trợ Giảng

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Phú Thọ

GIÁO VIÊN DẠY KỸ NĂNG SỐNG

Phú Thọ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo viên, phiên dịch viên tiếng Nhật 17

Cong ty TNHH ZERO VN - Phú Thọ - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

GIÁO VIÊN DẠY KỸ NĂNG SỐNG

Phú Thọ

Giáo viên Tiếng Anh

Truong Anh Ngu Quoc Te Popodoo Phu Tho - Phú Thọ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Văn Phòng Đào Tạo khu vực Việt Trì

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Việt Trì

Trưởng văn phòng 02

Cong ty CP Giao Duc Dai Duong - Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi

Cong ty co phan Duc Minh - Phú Thọ

Trưởng Phòng Bán Hàng

Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại tại Việt Trì 21

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Việt Trì

Quản Lý Cửa Hàng ICT tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ)- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Việt Trì

Phó Trưởng VP Đại Diện

Việt Trì

trang:     1 | 2    >>