12  

việc làm tuyen dung nganh giao duc tại Phú Thọ

  

Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục-Chuyên Viên Marketing

Phú Thọ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy Bàn tính - có khả năng tư vấn làm việc tại Phú Thọ

Vien Phat trien Giao duc va Tri tue Viet (IEDV) - Phú Thọ

Giáo Viên Nước Ngoài

Phú Thọ

Giám Đốc Chi Nhánh - Việt Trì 30

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Việt Trì

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Việt Trì 30

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Việt Trì

Giám Đốc Chi Nhánh - Việt Trì

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Việt Trì

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Việt Trì

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Việt Trì

NHÂN VIÊN KINH DOANH (OTC) PHÚ THỌ - LƯƠNG CAO

Phú Thọ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÀI SẢN & THUẾ

Phú Thọ

Kỹ Thuật Viên Trại Lợn, Gà

Phú Thọ - Bắc Giang

Giám Đốc Chi Nhánh - Việt Trì

Việt Trì

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Việt Trì

Việt Trì