32  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Vĩnh Long

  

Tuyển Biên Tập Viên

Vĩnh Long

Kế toán trưởng ( tuyển gấp )

Vĩnh Long

Chuyên Viên Nhân Sự

Vĩnh Long - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

(gấp) Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Vĩnh Long

Giám Sát Bán Hàng Vĩnh Long

Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát Sản Xuất - Cnvl

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Giám Sát Bán Hàng Vĩnh Long

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây - Area Sales Manager

Vĩnh Long

Trình Dược Viên OTC Vĩnh Long

Vĩnh Long - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Thi Công Nội Thất

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Giám Sát Thi Công Nội Thất

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Vĩnh Long - Chuyên viên Giám sát hoạt động

Vĩnh Long

Nhân Viên Giám Sát Thi Công Nội Thất

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Vĩnh Long - Chuyên viên Giám sát hoạt động

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây - Area Sales Manager

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây - Area Sales Manager

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây - Area Sales Manager

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Luật Kinh Tế - Luật Thương Mại

Dai PT - TH Vinh Long - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh tại Vĩnh Long

EUROWINDOW - CN.HCM - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng (Salesman Thị Trường) Tại Vĩnh Long

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Vĩnh Long

trang:     1 | 2    >>