25  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Vĩnh Long

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Sản Xuất - Cn Vĩnh Long

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Tuyển Biên Tập Viên

Vĩnh Long

Kế toán trưởng ( tuyển gấp )

Vĩnh Long

Nhân Viên Trade Marketing

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Trade Marketing

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Trade Marketing

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh(20 Người-nhiều Khu Vực)

Vĩnh Long - An Giang

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kế Toán Tại Vĩnh Long

CONG TY TNHH HIEP THANH - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Kinh doanh - Giám Sát Kinh Doanh Kênh Xe Máy - Vĩnh Long

HD SAISON FINANCE CO.,LTD - Vĩnh Long

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Long

Cong ty TNHH TM DV Tan Hiep Phat - Vĩnh Long

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh, Trình Dược Viên Otc Tại Vĩnh Long

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Vĩnh Long - 5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Xe Máy (Vĩnh Long, Trà Vinh)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long - Trà Vinh

Giám Sát Bán Hàng Vĩnh Long

Tap Doan Tan Hiep Phat - Vĩnh Long

Giám Sát Bán Hàng Vĩnh Long

Vĩnh Long

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh Trà Vinh-Vĩnh Long

CONG TY TNHH OPPO - Vĩnh Long - Trà Vinh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát Sản Xuất - Cn Vĩnh Long

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Trà Vinh-Vĩnh Long

CONG TY TNHH OPPO - Vĩnh Long - Trà Vinh

(gấp) Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Vĩnh Long

trang:     1 | 2    >>