13  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Quảng Ngãi

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Fpt Telecom Quảng Ngãi

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Quảng Ngãi

Kỹ sư xây dựng chỉ huy trưởng công trình

Quảng Ngãi - 20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

Quảng Ngãi - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Bình Sơn, Quảng Ngãi

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Bình Sơn, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Trưởng Phòng Khách Hàng

Quảng Ngãi

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Quảng Ngãi

Quản Đốc Xưởng

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Viết Bài Trên Website

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Marketing

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh- Kỹ Sư Bán Hàng Kỹ Thuật ( chi nhánh Quảng Ngãi)

Quảng Ngãi

Luật/Pháp lý - Giám Đốc Tài Vụ

Cong Ty TNHH Xindadong Textiles Viet Nam - Quảng Ngãi