41  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Quảng Nam

  

Giám Định Viên Chuyên Ngành Xây Dựng

Tam Kỳ - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư dân dụng

Cong ty TNHH Dau Tu & Cong Nghe Nam Thang - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư dân dụng 19

Cong ty TNHH Dau Tu & Cong Nghe Nam Thang - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó Phòng Cơ Điện

Quảng Nam - Long An

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Trung)

Quảng Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (tại Quảng Nam)

Quảng Nam

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Quảng Nam - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên bao bì 27

Cong ty TNHH Thai Vitt agri group - Quảng Nam

Nam Kỹ Thuật Hạ Tầng Viễn Thông Làm Việc Tại Hội An - Quảng Nam

Hội An

Nhân viên Nhân quyền 27

Cong ty TNHH Domex (Quang Nam) - Đà Nẵng - Quảng Nam

Waitress/Waiter (Nhân viên phục vụ nhà hàng)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kế Toán Công Nợ

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Quảng Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Cung Ứng & Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Quảng Nam

Nam Kỹ Thuật Hạ Tầng Viễn Thông Làm Việc Tại Hội An - Quảng Nam

FPT Telecom - Hội An

Nhân viên giao hàng và thu tiền

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CADDIE TRAINER (Đào Tạo viên phục vụ sân gôn)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Nhà Hàng

Quảng Nam

Trưởng Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự

Quảng Nam

ASSISTANT CADDIE MASTER (Trợ lý giám sát nhân viên phục vụ sân gôn)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Kỹ sư thủy lợi 22

Cong ty TNHH Dau Tu & Cong Nghe Nam Thang - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>