235  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Hải Dương

  

Nhân viên đứng máy EDM (máy xung điện)

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên đứng máy EDM (máy xung điện)

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Công nhân ngành in bao bì

Cong ty co phan dau tu Phuc Khang - Hải Dương

Nhân viên bảo dưỡng khuôn ( thợ nguội) ngành khuôn nhựa

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí điện, điện tử

Cong ty TNHH nhan luc tre ASAHI - Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật điện, cơ khí

Nha may thuc an chan nuoi Hai Duong - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hải Dương

Kỹ Sư Điện

Hải Dương

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật điện

Cong ty TNHH Ky thuat va Dich vu Dai An - Hải Dương

Văn phòng trực điện thoại

Tong cong ty dau tu xuat nhap khau tong hop - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Máy, Điện tử, Điện Thoại tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Máy, Điện tử, Điện Thoại tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>