174  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Hải Dương

  

Trưởng Ngành Hành: Gia Dụng/điện Lạnh, Mobile. Gts, Ict, Điện Tử

Hải Dương

Nhân Viên Tuyển Dụng

Hải Dương

Công nhân ngành in bao bì

Cong ty co phan dau tu Phuc Khang - Hải Dương

Công nhân ngành in bao bì

Cong ty co phan dau tu Phuc Khang - Hải Dương

Kỹ sư xây dựng

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên / Cộng tác viên Tín dụng

Hải Dương

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm tư vấn tín dụng

Hải Dương - Hải Phòng - 7.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Hàn Công Nghệ Cao (Trình Độ 3G, 4G, 5G, 6G)

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 8.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật điện, nước

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu vực Hải Dương

Hải Dương

Tổ trưởng Điện phụ trợ

Cong ty TNHH Mot thanh vien Masan HD - Hải Dương

Kỹ Sư Điện

Hải Dương

Kỹ Sư Điện

Hải Dương

Kĩ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Hải Dương

Kỹ Sư Điện - Nước

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>