211  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Hải Dương

  

Trưởng Ngành Hành: Gia Dụng/điện Lạnh, Mobile. Gts, Ict, Điện Tử

Hải Dương

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

Hà Nam - Hải Dương

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

Hà Nam - Hải Dương

Kỹ sư cơ điện

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Bảo Hành Điện Máy

Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật điện

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh

Hải Dương

Các Vị Trí Quản Lý Kinh Doanh Siêu Thị Điện Máy Hc Hải Dương

Hải Dương

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Giao Lắp Điện Máy

Hải Dương

Kỹ Sư Điện - 2nam

Hải Dương

Nhân Viên Kĩ Thuật Vận Chuyển Giao Lắp Điện Máy Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật Vận Chuyển Giao Lắp Điện Máy Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ký Sư Cơ Khí Điện, Điện Tử

Hải Dương - 1.200 $ một tháng

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi

Hải Dương - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 1.200 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Cơ Khí

Hải Dương - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi

Hải Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư, Giám Sát Điện

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>