43  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Bình Định

  

KTV Sửa Chữa Điện Thoại Di Động tại Khánh Hòa, Bình Định, Tiền Giang

Cong Ty CP Q-Mobile - Bình Định - Khánh Hòa

KTV Sửa Chữa Điện Thoại Di Động tại Khánh Hòa, Bình Định, Tiền Giang

Bình Định - Khánh Hòa

Đại Diện Thương Mại Thuốc Thú Y

Bình Định

Fivevet Tuyển Nhân Viên Thị Trường Thuốc Thú Y(nằm Vùng)

Bình Định

Fivevet Tuyển Nhân Viên Thị Trường Thuốc Thú Y(nằm Vùng)

Bình Định

Tuyển Nhân Viên Tiếp Thị Nhà Phân Phối

Bình Định

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính-Kế toán

Bình Định

Nhân viên Kế hoạch - Kỹ thuật

Bình Định

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Bình Định

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Bình Định

Phó Tổng Giám đốc QLDA

Bình Định

Trưởng Ban QLDA

Bình Định

Nhân viên Kế hoạch - Kỹ thuật 14

Cong ty co phan Phuc Loc Binh Dinh - Bình Định

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bình Định

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Operation Manager (Bu Pharma)

Cong ty TNHH Phan Phoi Lien Ket Quoc Te - Bình Định

Thư ký CLB Doanh nhân Bình Định tại TPHCM

Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bình Định - 20.000.000₫ một tháng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bình Định - 20.000.000₫ một tháng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bình Định

Giám Đốc Nhà Máy

Bình Định

trang:     1 | 2 | 3    >>