32  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Bình Định

  

Tổ Trưởng Cơ Điện

Bình Định

Tổ Trưởng Cơ Điện

Bình Định

Tổ Trưởng Cơ Điện

Bình Định

Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Bình Định

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

Bình Định

Fivevet Tuyển Nhân Viên Thị Trường Thuốc Thú Y(nằm Vùng)

Bình Định

Fivevet Tuyển Nhân Viên Thị Trường Thuốc Thú Y(nằm Vùng)

Bình Định

Nhân viên sửa chữa xe cẩu 30

Cong ty TNHH Xay dung Binh Dinh - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Bảo Trì

Bình Định - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Tài Chính-Kế Toán

Bình Định

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Bình Định

Phó Tổng Giám Đốc QLDA

Bình Định

Giám Đốc Tài Chính

Bình Định

Trưởng Ban QLDA

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh tại Bình Định và Bình Phước

Bình Định - Bình Phước

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang

Bình Định

Giám Đốc Tài Chính

Cong ty Co Phan Cong Nghe Go Dai Thanh - Bình Định

Phó Phòng Kế Toán: 2 Người, Làm Việc Tại Bình Định

Bình Định

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bình Định

trang:     1 | 2    >>