144  

việc làm tuyen dung nganh dien luc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Xây dựng - Kỹ Sư Thiết Kế Nội Thất Ngành Gỗ Công Nghiệp

Cong ty co phan Grande Decor - Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Gia Dụng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Gia Dụng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thuốc Lá

Cong Ty TM Mien Nam - CN Tong Cong Ty - Bà Rịa - Vũng Tàu - Tp Hồ Chí Minh

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thuốc Lá

Cong Ty TM Mien Nam - CN Tong Cong Ty - Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thuốc Lá

Cong Ty TM Mien Nam - CN Tong Cong Ty - Bà Rịa - Vũng Tàu - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thuốc Lá

Cong Ty TM Mien Nam - CN Tong Cong Ty - Bà Rịa - Vũng Tàu - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp (Chuyên Ngành Sản Xuất Nấm)

Cong ty TNHH THANH NGHIA THINH - Vũng Tàu

Giám Sát Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Nhiệt Điện Lạnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám Sát Thi Công Cơ - Điện

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám Sát Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Nhiệt Điện Lạnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa: 02 Kỹ Sư

Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Kỹ Sư Xây Dựng (Nam)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Điều Hành (Công Ty Xây Dựng)

Cong ty co phan Dong Viet - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng (Công Ty Xây Dựng)

Cong ty co phan Dong Viet - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tiêu Dùng

Cong Ty TNHH EROSS Viet Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tiêu Dùng

Cong Ty TNHH EROSS Viet Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân Tại Vũng Tàu

PRUDENTIAL FINANCE VUNG TAU - Vũng Tàu

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tín Dụng Cá Nhân Tại Vũng Tàu

PRUDENTIAL FINANCE VUNG TAU - Vũng Tàu

Bưu chính viễn thông - Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân Tại Vũng Tàu

PRUDENTIAL FINANCE VUNG TAU - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>