1353  

việc làm tuyen dung nganh det may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân/ KTV cơ khí đứng máy ngành nhựa

Bình Dương

Công nhân/ KTV cơ khí đứng máy ngành nhựa 01

Cong ty Co Phan Da Son - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đứng Máy Cnc Router ( Ngành Gỗ)

Bình Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ sửa chữa Máy móc ngành gỗ tại Bình Dương

Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Trưởng Ca/ Kỹ Thuận Vận Hành Máy

Cong ty TNHH Dynaplast Packaging ( Viet Nam) - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế rập (ngành may)

Bình Dương

Nhân Viên Sinh Quản Ngành May

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qa Ngành May

Bình Dương

Nhân Viên Sinh Quản Ngành May (Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Sinh Quản Ngành May (Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Sinh Quản Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Sinh Quản Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Nhân Viên Ie Ngành May

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Nhân Viên Qa Ngành May

Bình Dương

Dệt may - Quản Lý Sản Xuất Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Qa Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>