19  

việc làm tuyen dung nganh dau khi tại Cà Mau

  

Fpt Shop Mới Khai Trương Tại Sông Đốc - Cà Mau] Quản Lí Kho

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Cà Mau

NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cà Mau

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Tại Kiên Giang, Cà Mau

Cong ty Co phan MY PHAM DEMAX Viet Nam - Rạch Gía - Cà Mau - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO KHU VỰC MIỀN NAM ( TỪ QUẢNG NGÃI VÀO CÀ MAU)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Quảng Ngãi - Cà Mau

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO KHU VỰC MIỀN NAM ( TỪ QUẢNG NGÃI VÀO CÀ MAU)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Quảng Ngãi - Cà Mau

NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cà Mau

NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cà Mau

Nhân Viên Bảo Trì

Cà Mau

Nhân Viên Bảo Trì

Cà Mau

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC CÀ MAU

Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC CÀ MAU

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao Dịch Viên

Cà Mau

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC CÀ MAU

Cà Mau

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC CÀ MAU

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HSE Supervisor/ Inspector (giám Sát An Toàn Công Trường)

Cà Mau

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Cà Mau

Thực phẩm/DV ăn uống - Tổ Trưởng Tổ Bếp Bánh - Ks Mường Thanh Cà Mau

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUONG THANH - Cà Mau

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Sát Tổ Giặt Là - Ks Mường Thanh Cà Mau

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUONG THANH - Cà Mau

Nhân viên kinh doanh,cộng tác viên kinh doanh

cong ty co phan quoc te UOC MO VIET - Cà Mau