14277  

việc làm tuyen dung nganh co khi tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Lao Động Phổ Thông Ngành Ô Tô

CONG TY CO PHAN THE GIOI AUTO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH MAY TRAC DIA NAM PHUONG - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Đại Diện Thương Mại Ngành Mạ Điện

Cong ty TNHH Hoa chat Mekong - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI CO KHI KIM - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Kỹ Thuật Ngành: Gò-hàn-cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Ngành Khuôn Mẫu

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Ngành Khuôn Mẫu

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Tháng 9-2015] Tuyển dụng nhân viên ngành may: thợ may, chuyền trưởng, kế toán

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien San Xuat Thuong Mai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Vận Hành Máy Mài

Cong ty TNHH Co khi DUY KHANH - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Vận Hành Máy Phay Cnc

Cong ty TNHH Co khi DUY KHANH - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty TNHH Co khi DUY KHANH - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Thiết Kế

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Đốc Nhà Máy

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Kỹ Thuật

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Thi Công Dự Án

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kế Toán Vật Tư

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>