416  

việc làm tuyen dung nganh co khi tại Long An

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Lập Trình Viên - Cnc

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH JaVi - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

CONG TY CP NHUA VINH HOA - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

CONG TY CP NHUA VINH HOA - Long An

Tuyển Gấp Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất ( Chuyên Ngành GiàY)

Long An

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo

MIDA Precision Mold Co., Ltd. - Long An

Nhân Viên Cơ Khí

Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Long An

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo

Long An

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí

Long An - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí

Long An - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế (Cơ Khí Chế Tạo Máy)

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Long An

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Long An

Nhân Viên Cơ Khí

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện / Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật (trung Cấp Cơ Khí)

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Chuyên Viên Quản Lý Thị Trường Đbscl

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>