429  

việc làm tuyen dung nganh co khi tại Long An

  

Xây dựng - Nhân Viên Qc Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tổ Trưởng Tổ Cơ Khí

Cty TNHH Xay Dung Cong Trinh hung Vuong - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Biết Vẽ Autocard)

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Hành Làm Việc Tại Long An

Sieu thi dien may - noi that Cho Lon - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH JaVi - Long An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

CONG TY CP NHUA VINH HOA - Long An

Xây dựng - Kỹ Thuật Viên Ngành Cao Su

Cty TNHH Xay Dung Cong Trinh hung Vuong - Long An

Công nhân cơ khi- phay, tiện, mài 03

Cong ty co phan co khi SINCO - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổ Trưởng Tổ Cơ Khí

Cty TNHH Xay Dung Cong Trinh hung Vuong - Long An

Nhân Viên Cơ Khí

Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Long An

Trưởng phòng cơ khí 21

Cong ty TNHH Hang Lam - Long An

Nhân viên cơ khí

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thiet Ke Va Gia - Long An

Nhân viên cơ khí

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thiet Ke Va Gia - Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>