578  

việc làm tuyen dung nganh co khi tại Hưng Yên

  

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí ( 01 Người )

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Cong ty Co phan Technokom - Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật (Cơ Khí Chế Tạo)

Hưng Yên

Kỹ Sư Cơ Khí

Hưng Yên

Kỹ Sư Về Gia Công Cơ Khí, Chế Tạo, Cắt Gọt

Hưng Yên

Công Nhân Hàn, Cơ Khí, Ô Tô

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Hàn, Cơ Khí, Ô Tô

Hưng Yên - 4.200.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí ( 01 Người )

Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí ( 01 Người )

Hưng Yên

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hưng Yên

Kỹ Sư Cơ Khí

Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Hưng Yên

Nhân Viên Cơ Khí

Hưng Yên

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Hưng Yên

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hưng Yên

Kỹ Sư Cơ Khí

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hưng Yên - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>