Việc làm tuyen dung nganh co khi tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1552 việc làm  

Nhân Viên Kỹ Thuật - Chuyên Ngành Cơ Khí

Tieng Viet - Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Ngành Cơ Khí

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Ngành Cơ Khí

Tieng Viet - Bình Dương

Tuyển Dụng 01 Nhân Viên Nữ Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin

Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô

CONG TY TNHH TM KIEN CO - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty Co phan Giay Dong Tien Binh Duong - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tổ Trưởng Bảo Trì Điện

Cong ty Co phan Giay Dong Tien Binh Duong - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì

Cong ty Co phan Giay Dong Tien Binh Duong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - 建造工程師 Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

CTY TNHH CHINA ECOTEK VIET NAM - Hà Tĩnh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật

CTY CP QUAT VIET NAM - ASIA - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Qa, Lương 600$

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Dịch Vụ, Lương 600Usd

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 600 $ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Bộ Phận Kĩ Thuật

CONG TY TNHH INSULPACK VIET NAM - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong ty TNHH Viet Danh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên QA (Tiếng Anh Thành Thạo), Lương 600$

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Điện, Điện Lạnh

Cty CP Ky Nghe Toan Cau - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty TNHH MTV Ong Thep Hoa Phat Binh Duong - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Tổ Cơ Điện

CONG TY TNHH HIGHLAND DRAGON - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Iso

Cong ty TNHH Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>