588  

việc làm tuyen dung nganh co khi tại Bắc Ninh

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn Lương Cao

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Thợ cơ khí đứng máy CNC

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ kỹ thuật cơ khí đứng máy tại Bắc Ninh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Ứng Dụng

Bắc Ninh

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

Bắc Ninh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hàn - Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí, Chế Tạo Máy (Làm Việc Tại Canon Việt Nam)

Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí tại Bắc Ninh lương 10-15 triệu

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Điện / Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty TNHH HAI AU - Bắc Ninh

Kỹ Thuật Viên Hàn - Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí( Có Kinh Nghiệm, Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Thợ Cơ Khí - Nhân Viên Phòng Cơ Điện

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Tư Vấn Viên - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Cơ Khí CNc

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí (bắc Ninh)

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Bắc Ninh

Công Nhân Lắp Ráp Cơ Khí

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>