1095  

việc làm tuyen dung nganh co khi tại Bắc Ninh

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển 1000 Công Nhân Kỹ Thuật - Toàn Quốc

CONG TY CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Kỹ Sư

CONG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIET NAM - Bắc Ninh - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí(Sử Dụng Máy Ép Nhựa)

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí ( tuyển gấp)

Cong ty Co phan Bao bi NM Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí thang máy ( ưu tiên ứng viên Bắc Ninh )

Cong ty Co phan TID - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Thuong Mai va San Xuat Thang - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, chế tạo

Cong ty co phan Thuong Mai va San Xuat Thang - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua hàng vật tư, cơ khí

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Khí, Hàn, Phay, Nguội

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí (QC) 14

Cong Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha Mien Bac - Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Nhật Bản - Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí Thiết Kế

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo Máy Làm Việc Tại Nhà Máy Quế Võ

Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo Máy Làm Việc Tại Nhà Máy Quế Võ

Bắc Ninh

Công nhân cơ khí-chế tạo

NIC Group - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí/ Kỹ Sư Điện

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khi

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>