776  

việc làm tuyen dung nganh co khi tại Bắc Ninh

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - [Tuyển Gấp] Tuyển Trưởng Ban An Toàn (Safety Manager)

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - [Tuyển Gấp] Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Trưởng Ban An Toàn (Safety Manager)

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Orion Food Vina Co,. Ltd - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí

Vietnam Tabuchi Electric Co., Ltd (VTE) - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Mold Designer / Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - CAM Officer / Kỹ Sư CAM

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Phòng Cơ Điện

Cong Ty TNHH Huong Gia Vi Son Ha - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Thuật Viên

Cong Ty Nokia Viet Nam - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng/ Phó Phòng TPM (total Productive Maintenance)

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí (biết sử dụng tiếng anh)

Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Điện

Hr2b - Bắc Ninh

Giám sát bán hàng ngành tiêu dùng nhanh 22

Cong ty Co phan ACT Quoc te - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Quản Lý Kỹ Thuật Cơ Khí - Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện

Cong Ty CP Con Ruou Ha Noi - Bắc Ninh

Kỹ Sư Quản Lý Kỹ Thuật Cơ Khí - Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện

Bắc Ninh

Nhân viên thiết kế cơ khí 01

Cong ty thang may Mensa - Bắc Ninh

kỹ sư cơ khí

Bắc Ninh

kĩ sư cơ khí

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Linh Kiện (Kỹ Sư Cơ Khí)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>