138  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thu Ngân

Huế - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Thu Ngân

Huế

Nhân Viên Thu Ngân

Cong Ty TNHH Thuong Mai Hiep Viet - Hà Nội - Huế

Biên tập viên nội dung

Cong ty co phan TOPPER Viet Nam - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Huế - Quảng Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Huế

Nhân Viên Bán Hàng

Vinh - Huế

Bán Hàng

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Marketing

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Huế

Huế - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Ca Khuya Nhà Hàng Phở

Huế

Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Huế

Huế

Quản Lý / Giám Sát Cửa Hàng

Hà Nội - Huế

Tổ Trưởng / Giám Sát Nhà Hàng

Huế - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Huế

Nhân Viên Giao Hàng

Huế - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Huế - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Huế - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>