20  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Sóc Trăng

  

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Thu Hội Nợ Ngân Hàng Vpb Tỉnh Sóc Trăng

CONG TY LUAT TNHH MTV DAI LONG - Sóc Trăng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Cá Nhân- Lương Thưởng Hấp Dẫn, Sóc Trăng

Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Ngân Quỹ

Sóc Trăng

Nhân Viên Tín Dụng

Sóc Trăng

Chuyên Viên Tín Dụng

Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 6.000.000-13.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Tín Dụng

Sóc Trăng

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Tiêu Dùng Cá Nhân

Sóc Trăng - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Bp Khách Hàng Doanh Nghiệp - CN Sóc Trăng

Sóc Trăng

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng (ra)

Sóc Trăng

Nhân Viên/chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/doanh Nghiệp

Sóc Trăng

Trưởng/phó Phòng Khách Hàng

Sóc Trăng

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - CN Sóc Trăng, CN Vĩnh Long

Sóc Trăng - Vĩnh Long

Nhân Viên Thẩm Định Tài Sản

Sóc Trăng

Kho vận/Vật tư - Nam Nhân Viên Bốc Xếp Kho Quận 4

Bao VI IMPORT EXPORT TRADING SERVICES - Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC SÓC TRĂNG

Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Và TT&kddv

Sóc Trăng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

Trưởng Nhóm Giám Sát Chất Lượng Thiết Bị Cơ Khí Và Ống Công Nghệ

Sóc Trăng

Trưởng Nhóm Giám Sát Chất Lượng Thiết Bị Cơ Khí Và Ống Công Nghệ

Sóc Trăng