13  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Sóc Trăng

  

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Phó Giám Đốc Chi Nhánh

ABBANK - Ngan Hang TMCP An Binh - Sóc Trăng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M)

Cong ty Tai chinh TNHH MTV Ngan hang TM CP - Sóc Trăng

Kế Toán Trưởng

Sóc Trăng

Trình Dược Viên Tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Nhân & Bảo Vệ

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Sóc Trăng

Sóc Trăng - Nhân viên Kho siêu thị 16

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Sóc Trăng

Nhân Viên Cơ Khí

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Sóc Trăng

Chuyên Viên Kha'ch Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Sóc Trăng - Long An

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Sóc Trăng

Sóc Trăng