15  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Sóc Trăng

  

FPT Telecom tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng tại Vĩnh Châu Sóc Trăng

Sóc Trăng - Vinh

FPT Telecom tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng tại Vĩnh Châu Sóc Trăng

Vinh - Sóc Trăng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Sóc Trăng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Nhân viên bảo vệ tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 20

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược

Sóc Trăng - Long An

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ

Sóc Trăng

Kế Toán Viên

Sóc Trăng

Trình Dược Viên Khu Vực

Sóc Trăng

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Sóc Trăng

Nhân Viên Lái Xe Taxi Sóc Trăng

Sóc Trăng

Công Nhân & Tài Xế

Sóc Trăng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng