7  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Sóc Trăng

  

Thu Ngân Kiêm Kế Toán

Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

HDBank - Sóc Trăng

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

HDBank - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng tư vấn tài chính cá nhân (CN Sóc Trăng)

ACB - Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Sóc Trăng