7  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Sóc Trăng

  

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (RA)

Ngan hang TMCP A Chau - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

Sóc Trăng - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân

Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên Viên Khách Hàng

Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên Viên Khách Hàng

Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân

Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Sóc Trăng

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

DNTN Long Thuan - Sóc Trăng - Cần Thơ