8  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Sóc Trăng

  

FPT Telecom tuyển nhân viên quản lý công nợ tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (RA)

Ngan hang TMCP A Chau - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

Giám đốc bán hàng khu vực (ASM)

Cong Ty Co Phan Duoc S.Pharm - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Sóc Trăng

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

DNTN Long Thuan - Sóc Trăng - Cần Thơ

TRỢ LÝ THU MUA

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ THU MUA

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ THU MUA

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng