12  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Sóc Trăng

  

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Phó Giám Đốc Chi Nhánh

ABBANK - Ngan Hang TMCP An Binh - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng (ra)

Sóc Trăng

Trưởng Bp Khách Hàng Doanh Nghiệp - CN Sóc Trăng

Sóc Trăng

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - CN Sóc Trăng, CN Vĩnh Long

Sóc Trăng - Vĩnh Long

Trưởng Bp. Khách Hàng Doanh Nghiệp

Sóc Trăng

Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp

HDBank - Sóc Trăng

Chuyên Viên Thương Mại Hợp Đồng

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Sóc Trăng

Sóc Trăng