8  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Sóc Trăng

  

Nhân Viên Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Trưởng/phó Phòng Khách Hàng

Sóc Trăng

Công Nhân & Tài Xế

Sóc Trăng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Sóc Trăng

Trưởng Nhóm Cộng Tác Viên

Sóc Trăng - Cà Mau - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thẩm Định Tài Sản

Sóc Trăng