88  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Huế

  

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân

Ngan Hang TMCP A CHAU (ACB) - Huế

Nhân viên thu ngân 10

Cong Ty TNHH Nam Hue Bao Loc - Huế - Lâm Đồng

Nhân Viên Thu Ngân

Huế - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Thu Ngân

Huế

Biên tập viên nội dung

Cong ty co phan TOPPER Viet Nam - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Tư Vấn Bán Hàng

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tư Vần Bán Hàng

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Huế - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

(Gấp) Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa

Huế - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhà Hàng

Huế

Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân

Huế

Nhân Viên Bán Hàng

Hà Nội - Huế

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa

Huế - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Huế

Huế - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Hà Nội - Huế - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nữ Bán Hàng

Huế - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Kế Toán Bán Hàng

Huế

Bán Hàng

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Huế

Nhân Viên Bán Hàng

Vinh - Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>