114  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Huế

  

Nhân Viên Thu Ngân

Huế - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Thu Ngân

Huế

Nhân Viên Thu Ngân

Cong Ty TNHH Thuong Mai Hiep Viet - Hà Nội - Huế

Biên tập viên nội dung

Cong ty co phan TOPPER Viet Nam - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Huế - Quảng Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Huế

Nhân Viên Bán Hàng

Vinh - Huế

Bán Hàng

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Marketing

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Huế

Huế - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Ca Khuya Nhà Hàng Phở

Huế

Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Huế

Huế

Quản Lý / Giám Sát Cửa Hàng

Hà Nội - Huế

Tổ Trưởng / Giám Sát Nhà Hàng

Huế - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Huế

Nhân Viên Giao Hàng

Huế - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Huế - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Huế - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>