20  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Huế

  

MS 2014_12: TUYỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG MÓN HUẾ

Huế

Nhân Viên Thu Ngân

Huế

Nhân Viên Thu Ngân

Cong Ty TNHH Thuong Mai Hiep Viet - Hà Nội - Huế

Biên Tập Viên Nội Dung

Cong Ty Co Phan TOPPER Viet Nam - Huế

Kế Toán Bán Hàng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Hiep Viet - Hà Nội - Huế

Nhân Viên Trực Tổng Đài, Tạo Đơn Hàng

Huế

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà - Tt Huế

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Huế

Giám Đốc Hành Chính Pháp Lý

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Giám Đốc Marketing - Sales

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Trưởng Phòng PR - Event

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Nhân viên phục vụ (làm việc tại Khách sạn)

Huế

Giám Đốc Tài Chính

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

NV Phụ trách Marketing

Hà Nội - Huế

Chuyên Viên Định Giá Tài Sản

Cong Ty TNHH Thinh Dien - Hà Nội - Huế

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Phoenix Education - Huế

Đầu Bếp Món Huế

Huế

Thư Ký Cho 2 Phó Ban Cbsx & SXt (sl: 01 Người)-huế

Huế

Tổng Giám Đốc

Cong ty TNHH Dau Tu Thuong Mai DIch Vu Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng marketing

Cong ty TNHH Dau Tu Thuong Mai DIch Vu Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Tạp Vụ Văn Phòng

Huế