20  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Huế

  

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Tuyển 10 Nhân Viên Kinh Doanh Tài Chính

Cong ty Co phan Dau tu Truyen thong Va Tiep - Huế - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên Nội Dung

Cong Ty Co Phan TOPPER Viet Nam - Huế

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng: 01 Người (huế)

Huế

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Huế

Đầu Bếp Món Huế

Huế

Kế Toán Trưởng

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Giám Đốc Điều Hành Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Giám Đốc Marketing PR

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Quản Lý Dự Án

Huế

Giám Đốc Kinh Doanh

Huế - 10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án

Huế

Giám Đốc Kinh Doanh

Huế - 10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Viên

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dia Oc Viet - - Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Huế

NV Phụ trách Marketing

Hà Nội - Huế

Công nghệ thông tin - Smartphone Programmer

CONG TY CO PHAN GRATEFUL DAYS (Cong ty me : - Huế

Quảng cáo/Marketing/PR - Giám Đốc Marketing PR

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Phoenix Education - Huế