10  

việc làm tuyen dung ngan hang tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán bộ tuyển dụng lao động địa phương

Cong Ty CP Cung Ung Nhan Luc Polimex - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc nhà máy ( Garment)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Giang

Phó giám đốc nhà máy ( Garment) 02

MasterStreets Group - Bắc Giang

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Fine Land Apparel Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Bắc Giang

Kế toán trưởng

Cong ty Seo Chang Vina - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà máy may ($2000) - Làm Việc Tại Lạng Giang, Bắc Giang

Bắc Giang

Phó giám đốc nhà máy khoáng sản

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Giang

Dệt may - Phó Giám Đốc Nhà Máy (Làm Việc Tại Lạng Giang, Bắc Giang)

Cong Ty Co Phan Casablanca Viet Nam - Bắc Giang

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kĩ Thuật

Linh Trung Tin Group - Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng