14  

việc làm tuyen dung moi nhat tại Trà Vinh

  

Tuyển Gấp Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường/ Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Kế Toán Khu Vực Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

Trà Vinh

Chuyên Viên Kế Toán

Hậu Giang - Trà Vinh

Nhân viên tư vấn bán hàng điện máy 27

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Trà Vinh

Trình Dược Viên - Trà Vinh 27

Cong ty TNHH Starphar - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Kỹ Sư HSE

Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Trà Vinh

Nhân Viên Quản Lý Kinh Tế

Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Dự Án

Trà Vinh

Nhân Viên IT Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh