17  

việc làm tuyen dung moi nhat tại Trà Vinh

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Tỉnh Bạc Liêu-Trà Vinh

Cong ty TNHH CK TM Minh Hien - Trà Vinh - Bạc Liêu

Bếp Trưởng - Bartender

Trà Vinh

Giám Sát Hiện Trường

Trà Vinh

Giám sát Siêu Thị

Cong ty CP SX TM XNK Vien Thong A - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân viên cơ điện- nhà máy 03

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Quản lý ( giày da )

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng Làm Việc Tại Chi Nhánh Trà Vinh Hoặc Chi Nhánh Hậu Giang

Hậu Giang - Trà Vinh

Giám sát Siêu Thị 29

Cong ty CP SX TM XNK Vien Thong A - Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng

Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản lý- giày da xuất khẩu

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Nhân viên KCS - ngành may 22

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Nhân viên cơ điện 22

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Nhân viên cơ điện

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Nhân viên KCS - ngành may

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Dự Án

Trà Vinh