21  

việc làm tuyen dung moi nhat tại Trà Vinh

  

Kỹ sư xây dựng biết thiết kế 26

Cong ty Co Phan Thuong Mai va Dau Tu Cong - Trà Vinh

Tuyển Nhân viên Thu Cước

Trà Vinh

Tuyển Nhân viên Thu Cước

Trà Vinh

Chỉ huy trưởng công trình tại Trà Vinh 05

Cong ty CP Tap doan Dau tu Xay dung Bat - Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thi Công - Bảo Trì

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Thi Công - Bảo Trì 27

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ thuật

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Chăm Sóc khách Hàng

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh

Trà Vinh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Kho

Trà Vinh

Quản lý kinh doanh

Bến Tre - Trà Vinh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Tại Trà Vinh

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Nhân viên Kinh Doanh làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Thu Hồi Nợ - Trà Vinh

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Trà Vinh

Nhân sự - Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE BINH AN - Trà Vinh - 4.200.000₫ một tháng

Giám sát Siêu Thị

Cong ty CP SX TM XNK Vien Thong A - Trà Vinh

Quản lý ( giày da )

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Nhân viên KCS - ngành may

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Quản lý- giày da xuất khẩu

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>