34  

việc làm tuyen dung moi nhat tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Vật Liệu Xây Dựng

Tuy Hòa

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán Công Trình

CONG TY CP XD DAU TU HAI THACH - Tuy Hòa

Tuyển Nhân viên kinh doanh khu vực Phú Yên

Phú Yên - 15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quy Trình Công Nghệ

CONG TY CO PHAN AN HUNG - Tuy Hòa

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Phú Yên

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Tuy Hòa

Nhân Viên Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Tuy Hòa

Quản Lý Kinh Doanh

Cong Ty TNHH CN Chia Chen - Phú Yên

Nhân Viên Dự Toán Công Trình

Phú Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Phú Yên

Nhân Viên Bán Xăng

Phú Yên - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dự Toán Công Trình

Phú Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa

Quan hệ đối ngoại - Giám Đốc Công Ty Thành Viên

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa - 20.000.000-50.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tỉnh- Tuy Hòa

Tuy Hòa

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Cong ty CP Tap Doan Hai Thach - Tuy Hòa

Nhân Viên Dự Toán Công Trình

Tuy Hòa - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý hệ thống chất lượng

Tuy Hòa

Nhân viên quản lý hệ thống chất lượng

Tuy Hòa

Luật/Pháp lý - Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhân Sự

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa

trang:     1 | 2    >>