344  

việc làm tuyen dung moi nhat tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Thanh Giang Conincon tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hải Dương

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh: Thành Phố Hải Dương, Huyện Thanh Miện

Hải Dương

Tuyển Trưởng Phòng Tín Dụng

Hải Dương

Tuyển Dụng Công Nhân Nữ Lương Cao Làm Việc Tại Hải Dương

Hải Dương - 2.850.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Công Nhân Nữ, Lao Động Phổ Thông Làm Việc Tại Hải Dương

Hải Dương - 2.850.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Công Nhân Nữ, Lao Động Phổ Thông Làm Việc Tại Hải Dương

Hải Dương - 2.850.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng nhật

Cong ty CPTM phat trien Nhan Luc AEO - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty CP Giao duc va Dao tao Thai Duong - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH CKJ ViNa - Hải Dương

Quản Lý Phòng QA/QC (2 Người - $500 - $700) - Tiếng Nhật Giao Tiếp

Hải Dương - 500-700 $ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho phòng kinh doanh

Namae Vina Electronics - Hải Dương

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh/Nhật)

Hải Dương

H572 ] Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 450-500 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH CKJ ViNa - Hải Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho phòng kinh doanh

Namae Vina Electronics - Hải Dương

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy Thêu Vi Tính Tại Hải Dương

Hải Dương

Chuyên Viên Tín Dụng

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy tiện

Cong ty CP Dau Tu San Xuat Va Thuong Mai - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>