35  

việc làm tuyen dung moi nhat tại Đắc Nông

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Nguyên

 Đắc Nông

Các tìm kiếm gần nhất

Môi trường/Xử lý chất thải - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Trưởng Phòng Thiết Kế Xây Dựng

Gia Nghĩa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Trưởng Phòng Thiết Kế Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Phòng Thiết Kế Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Xây dựng - Trưởng Phòng & Nhân Viên Thiết Kế Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Phòng Thiết Kế Xây Dựng

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Phòng & Nhân Viên Thiết Kế Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Xây dựng - Trưởng Phòng Thiết Kế Xây Dựng

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Thủ Kho Công Trình Xây Dựng

Gia Nghĩa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Bảo Vệ Rừng

Gia Nghĩa

Thủ Kho Tại Dự Án Công Ty

Gia Nghĩa - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Trồng Trọt / Chăn Nuôi

Gia Nghĩa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Ngành Bò Sữa

Gia Nghĩa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Ngành Chế Biến Sữa

Gia Nghĩa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Trồng Trọt / Chăn Nuôi

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Ngành Bò Sữa

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Bác Sỹ Thú Y

Gia Nghĩa

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Bác Sỹ Thú Y

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Trồng Trọt Chăn Nuôi

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Và Nhân Viên Trồng Trọt / Chăn Nuôi

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

trang:     1 | 2    >>