16  

việc làm tuyen dung lao dong tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên tại Yên Bái, Lào Cao

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Anh Cho Dự Án Xây Dựng Keang Nam Yên Bái

Yên Bái - 500-600 $ một tháng

FPT Telecom tuyển Nhân viên thu cước tại Yên Bái

Yên Bái

FPT Telecom tuyển Nhân viên thu cước tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Yên Bái

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Lái Xe Tải 1.5 Tấn

Huế - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành mỏ

Cong ty co phan luyen kim va khai khoang Viet - Yên Bái

Nhân Viên Kho

Huế - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Huế - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH san xuat - thuong mai Ben Nghe - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tại Tp Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên KCS Kiêm Kỹ Thuật Viên

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trưng BàY - Npp Unilever - Yên Bái, Bắc Ninh, Bắc Giang

Yên Bái - Bắc Giang - 3.800.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Yên Bái

Cán Bộ Quản Lý Chất Lượng (qc) Công Trường

Phú Thọ - Yên Bái