38  

việc làm tuyen dung lao dong tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 6.000.000-13.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì - Cơ Khí

Sóc Trăng

Nhân Viên Bảo Trì - Cơ Khí

Sóc Trăng

Nhân Viên Bảo Trì - Cơ Khí

Sóc Trăng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Làm Việc Tại Campuchia

Sóc Trăng

Fpt Telecom Sóc Trăng Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Internet Tại Tx. Vĩnh Châu

Sóc Trăng - Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Kỹ Thuật Viên Quản Lý Hạ Tầng - Fpt Telecom Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Hỗ trợ Kỹ thuật tại nhà Khách hàng - FPT Telecom Sóc Trăng

Sóc Trăng

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

Trưởng Vùng Kinh Doanh (Lĩnh Vực Phân Bón)

Sóc Trăng

Trưởng Vùng Kinh Doanh (Lĩnh Vực Phân Bón)

Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh (Lĩnh Vực Phân Bón)

Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh (Lĩnh Vực Phân Bón)

Sóc Trăng

Bưu chính viễn thông - Kỹ Thuật Viên Quản Lý Hạ Tầng - Fpt Telecom Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Bạc Liêu - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Bạc Liêu

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>