19  

việc làm tuyen dung lao dong tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Viên Phát Triển Nhóm Tiêu Dùng

Sóc Trăng

tuyen cong tac vien online tai nha( soc trang)

van phong gia re moi ngay - Sóc Trăng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Fpt Telecom Tuyển Kỹ Thuật Viên Điều Hành Tại Sóc Trăng

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Sóc Trăng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh Tại Tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Sóc Trăng - Hậu Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Sóc Trăng

Công nhân triển khai internet 10

Chi nhanh Soc Trang - Cong ty Co phan Vien - Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Chi nhanh Soc Trang - Cong ty Co phan Vien - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Cong ty TNHH Giong Thuy San Hung Phu - Sóc Trăng

Trình dược viên

Sóc Trăng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

TOM GIONG TAN THANH HUY - Sóc Trăng

Nhân Viên Nhân Sự

Sóc Trăng

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp - CN Sóc Trăng

Sóc Trăng

Giám Đốc Nhân Sự

Sóc Trăng

Nhân Viên Thẩm Định Tài Sản

Sóc Trăng

Chuyên Viên Đối Ngoại, Cộng Tác Viên

Sóc Trăng - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Thi Công - Bảo Trì

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Cà Mau, Sóc Trăng

Sóc Trăng - Cà Mau

Tư Vấn Tài Chính

Sóc Trăng - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh, Cộng Tác Viên

Sóc Trăng