10  

việc làm tuyen dung lao dong tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Nhân Viên Giao Hàng Nam

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển DNNVV Tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng

Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển DNNVV Tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng

Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển DNNVV Tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng

Giám Đốc Vườn Ươm Doanh Nghiệp

Sóc Trăng

Cán Bộ Phụ Trách Chương Trình Tài Trợ Dnnvv Sáng Tạo

Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

Nhân Viên Kho

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Sóc Trăng

Giảng Viên Dược

Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Sư Phạm Mầm Non

Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng