512  

việc làm tuyen dung lao dong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TẠI KCN VSIP-TỪ SƠN BẮC NINH

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 4.000.000-5.500.000₫ một tháng

Công ty TNHH JHCOS VINA tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.100.000₫ một tháng

CÔNG TY ETHERTRONICS VINA TUYỂN GẤP CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NỮ

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty Dong Tau Ha Vinh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Nam Hong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH KMG Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan L-A - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Thiết Bị (an Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường)

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Lao động thời vụ

Cong ty CP SX TMDV Quang Huy - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan Hoa - Duoc pham Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm Bảo Hộ Lao Động Bắc Ninh

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghiệp Thủ Đô tuyển dụng Công nhân

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>