1515  

việc làm tuyen dung lao dong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động (tuyển Gấp)

Bắc Ninh

Lao động phổ thông

ALS Dong Ha Noi - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông 21

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat Tan Vuong - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý An Toàn Lao Động, Môi Trường, PCCC

Cong ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 14

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động- Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 01

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động

Cong ty CP VPP Cuu Long - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pháp Chế - Quan Hệ Lao Động

Cong Ty TNHH DooSung Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan Giac Mo Viet - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Công Nhân lao động

Cong ty TNHH Auto Tech - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>