942  

việc làm tuyen dung lao dong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty TNHH JHCOS VINA tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.100.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

CÔNG TY ETHERTRONICS VINA TUYỂN GẤP CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NỮ

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

ALS Dong Ha Noi - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Thiết Bị (an Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động ( Er)

Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân Viên An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Nhân viên an toàn lao động - EHS

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH CBG Bac Son - Bắc Ninh

Quản lý môi trường và an toàn lao động (EHS)

Cong ty TNHH Dreamtech (Viet Nam) - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH M- TECH Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên an toàn lao động

Cong ty TNHH Foseca Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý lao động, nhân sự (Nam)

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

Thơ tiện, thợ phay, thợ cơ khí, lao động phổ thông

Cong ty TNHH Gia Minh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>