385  

việc làm tuyen dung lao dong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán bộ tuyển dụng lao động địa phương 27

Cong Ty CP Cung Ung Nhan Luc Polimex - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Chuyên Viên Tuyển Dụng và Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Cán bộ tuyển dụng lao động tại địa phương 19

Cong Ty CP Cung Ung Nhan Luc Polimex - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán bộ tuyển dụng lao động tại địa phương

Cong Ty CP Cung Ung Nhan Luc Polimex - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH JHCOS VINA tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.100.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Dong Tau Ha Vinh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư An Toàn Lao Động (Mã Td: 112015/td-po)

Bắc Ninh

Công nhân và lao động phổ thông 15

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Thiết Bị (an Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường)

Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH SD MECATEC VINA - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty thang may Mensa - Bắc Ninh

Công nhân và lao động phổ thông

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm + Bảo Hộ Lao Động Bắc Ninh

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Bắc Ninh

Tuyển Dụng Nhân Viên Lắp Đặt Internet Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 4.500.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Giảng Viên Tiếng Anh

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>