830  

việc làm tuyen dung lao dong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TẠI KCN VSIP-TỪ SƠN BẮC NINH

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 4.000.000-5.500.000₫ một tháng

Công TY TNHH TERA TECH VIỆT NAM TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.500.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

ALS Dong Ha Noi - Bắc Ninh

lao động phổ thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông 04

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Bắc Ninh

Nhân viên an toàn lao động - EHS

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý môi trường và an toàn lao động (EHS)

Cong ty TNHH Dreamtech (Viet Nam) - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA Chi - Bắc Ninh

Lao động phổ thông - phụ việc cơ khí

Cong ty TNHH dau tu TM va DV Song Kim - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý lao động, nhân sự (Nam)

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Xi nghiep may Thu Phuong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>