1174  

việc làm tuyen dung lao dong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên an toàn lao động

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân - Lao động phổ thông

Cong ty co phan Vinh Thai - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Lao Động, Nhân Sự (nam)

Bắc Ninh

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý An Toàn Lao Động Ehs

Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Lao Động- Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Lao Động Nữ Đi Giúp Việc, Chăm Trẻ

Hà Nội - Bắc Ninh - 9.200.000-12.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động

Cong ty CP VPP Cuu Long - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan Giac Mo Viet - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân lao động

Cong ty TNHH Auto Tech - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Lao Động ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Lao Động ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh - 2.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>