49  

việc làm tuyen dung khu cong nghiep tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Cần gấp Giám sát bán hàng khu vực 17

Cong ty TNHH EROSS VIET NAM - Thừa Thiên Huế - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại Lý Kiêm Tdv Bán Hàng Khu Vực

Thừa Thiên Huế

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC MIỀN TRUNG (ASM) FPT SHOP

Thừa Thiên Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Liên Doanh (01 Người)

Thừa Thiên Huế

Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Liên Doanh (01 Người)

Thừa Thiên Huế

Nhân viên kinh doanh chi nhánh Huế - Công ty CP ĐT TM SX BMG

Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Bếp Chính

Thừa Thiên Huế

Tuyển Gấp Bếp Chính

Thừa Thiên Huế

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh ( Làm Việc Tại Huế)

Huế

Kỹ Sư Cơ Điện 26

Cong ty Co Phan Chan Nuoi C.P Viet Nam - - Thừa Thiên Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án Bất Động Sản

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đào Tạo

Cong Ty TNHH Phat Trien Giao Duc Cong Nghe Xanh - Thừa Thiên Huế

Bất động sản - Cố Vấn Dự Án Bất Động Sản

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Quảng cáo/Marketing/PR - Giám Đốc Marketing PR

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Thư Ký Tổng Giám Đốc

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - Thư Ký Tổng Giám Đốc

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Cơ Hữu Tiếng Anh

Cong Ty TNHH Phat Trien Giao Duc Cong Nghe Xanh - Thừa Thiên Huế

Nhân viên kinh doanh (Kỹ năng Anh văn tốt) 31

Cong ty CP DT TM SX BMG - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>