63  

việc làm tuyen dung khu cong nghiep tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty Co phan Nong nghiep GAP - Huế

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Đứng Máy Cnc

Cong ty TNHH Khuon Mau Thanh Cong - Huế

Kỹ sư Xây dựng và Kỹ sư M&E

Huế

Tuyển Kế Toán Bán Hàng Tại Huế

Cong ty TNHH TMTH Tuan Viet - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tài Chính Bảo Hiểm

Huế - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển CTV Giáo viên tư vấn giáo dục

Huế - Vinh - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển CTV Giáo viên tư vấn giáo dục

Huế - Vinh - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Kế Toán Trưởng

Huế

Cửa Hàng Trưởng/ Cửa Hàng Phó - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thừa Thiên Huế

Cửa Hàng Trưởng/ Cửa Hàng Phó - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thừa Thiên Huế

Cửa Hàng Trưởng/ Cửa Hàng Phó - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan Chuyen Phat Nhanh Vietstar - Chi - Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Thu Ngân Tại Huế - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Shop Tại Huế - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Shop Tại Huế - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Huế - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Tại Huế - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Huế - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Huế - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thừa Thiên Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>