65  

việc làm tuyen dung khu cong nghiep tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Thủy Sản (Khu Vực Miền Trung)

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Huế

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Thủy Sản (Khu Vực Miền Trung)

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Huế

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Tran Toan Phat - Huế - Nghệ An

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty Co phan Nong nghiep GAP - Huế

Nhân viên kinh doanh - cộng tác viên 28

Cong Ty Giong Thuy San An Phu - Thừa Thiên Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Accountant

Cong ty TNHH Det kim va May mac Hue Viet - Thừa Thiên Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.C)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.C)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Bán Hàng cho Cửa Hàng Tiện Ích Vinmart+

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Bán Hàng cho Cửa Hàng Tiện Ích Vinmart+

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Bán Hàng cho Cửa Hàng Tiện Ích Vinmart+

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thừa Thiên Huế

Nhân viên kỹ thuật. VinPro

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thừa Thiên Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật., - VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thừa Thiên Huế

Nhân viên bán hàng VinPro

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thừa Thiên Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng - VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.C)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Thừa Thiên Huế

Nhân viên môi giới chứng khoán 04

Cong ty Co Phan NTC - Thừa Thiên Huế

Trình dược viên kiêm đại lý OTC 02

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Thừa Thiên Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>