17  

việc làm tuyen dung khu cong nghiep tại Quảng Nam

  

ASM Quản lý Khu vực

Cong ty SX TM Dong Anh - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Khu Du Lịch

Quảng Nam

Giám Đốc Khu Du Lịch

Quảng Nam

Chi nhánh Tam Kỳ - Công ty CP Ô tô Trường Hải

Tam Kỳ

Nhân viên kinh doanh

Chi nhanh cong ty co phan Tara - Quảng Nam

Kế Toán Trưởng tại Quảng Nam

Cong Ty TNHH Bao Hiem Nhan Tho AIA Viet Nam - Quảng Nam

Nhân viên kinh doanh Du lịch

Cong ty co phan dau tu du lich Hung Cuong - Quảng Nam

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH TM DV Ngan Phat Loc - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện

Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Châu Âu - Hội An

THỢ SƠN ÔTÔ

Tam Kỳ

Quản Lý Thiết Bị Sản Xuất

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán chi nhánh Nam Phước 11

Tap doan Tan A Dai Thanh - Quảng Nam

Kế toán chi nhánh Quảng Nam 11

Tap doan Tan A Dai Thanh - Quảng Nam

Nhân Viên Tổ Chức Sự Kiện 01

CTY TNHH MTV BAO HIEM QUANG NGAI - Quảng Nam - Quảng Ngãi

J274 ] Interpreter cum Merchandiser

Quảng Nam - 500-900 $ một tháng