Việc làm tuyen dung ke toan tại Lạng Sơn

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 19 trong 19 việc làm  

Xây dựng - Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình - Lạng Sơn

Nhân Viên Kế Toán & Admin Chi Nhánh [Lạng Sơn]

Lạng Sơn

Nhân Viên Kế Toán Siêu Thị [Trần Anh Lạng Sơn]

Lạng Sơn

Kế Toán

Lạng Sơn

kế toán

cong ty co phan kinh doanh kho ngoai quan Chi - Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Lạng Sơn

Nhân Viên Kế Toán/ Nhân Viên Kinh Doanh

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp 8 nhân viên bán xăng dầu trực tiếp tại Lạng Sơn

Lạng Sơn

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại chi nhánh lạng sơn

Lạng Sơn

Tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại lạng sơn

Lạng Sơn

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Lạng Sơn

Nhân Viên Pháp Lý Chứng Từ

Lạng Sơn

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc ( Quảng Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn )

Lạng Sơn - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Lái Xe Ô Tô [Lạng Sơn]

Lạng Sơn

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Thủy Lợi, Cầu Đường

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Đắc Nông - Lạng Sơn

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Đầu Kéo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình - Lạng Sơn

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc (Bắc Giang, Lạng Sơn )

Lạng Sơn - Bắc Giang

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Đá

Lạng Sơn