318  

việc làm tuyen dung hoa phuong do tại Hải Phòng

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hóa Dầu

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng

Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hóa Dầu

Hải Phòng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hóa Dầu

Hải Phòng

Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hóa Dầu

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hóa Dầu

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

CONG TY TU VAN XAY DUNG SON HA - Hải Phòng

Chi nhánh Viettel Hải Phòng tuyển dụng Cộng tác viên truyền thông

Chi nhanh Viettel Hai Phong - Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT VIÊN - 23/06/2014 04:22 PM

Hải Phòng

Công ty Sản xuất đồ chơi trẻ em tuyển dụng 50 công nhân

Hải Phòng - 3.000.000-3.500.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nhân viên làm bán thời gian

Hà Nội - Hải Phòng - 3.500.000₫ một tháng

Tuyển dụng nhân viên làm việc bán thời gian

Hà Nội - Hải Phòng - 3.500.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hàn

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Gấp Thợ Hàn

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển Gấp Kỹ Sư Kiến Trúc Chuyên Về Kết Cấu Thép

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà_Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình

Bắc Ninh - Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa: 02 Người

Hải Phòng

Kỹ Sư Hóa Polyme: 03 Người

Hải Phòng

Nhân Viên Sales (Hà Nội, Thanh Hoá, Hải Phòng)

Cong Ty TNHH Che Bien Thuc Pham Dong Do - Hà Nội - Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đồ Họa Và Quản Trị Website

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>