49  

việc làm tuyen dung giao vien tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển gấp Kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, xây dựng

Lai Châu

Tuyển Kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, xây dựng

Lai Châu - 6.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình Giao Thông

Đà Nẵng - Lai Châu

Trưởng phòng xây dựng 22

Cong ty TNHH Xay dung Hung Hai - Lai Châu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Cơ Điện

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Tuyển Kỹ sư, cử nhân - trắc địa số lượng 30 người

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ sư Trắc địa, bản đồ và KTV Đo đạc

Lai Châu - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Tdv OTC

Lai Châu

Nhân viên Nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân viên hành chính

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Trình dược viên OTC LAI CHÂU

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Lai Châu 08

Cong ty CPTM Sao Hoang Gia - Lai Châu

Nhân viên trắc địa 06

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tây Bắc

Lai Châu

Nhân Viên Hành Chính

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Tỉnh Tây Bắc 25

Cong ty TNHH Thuong mai VIFACO - Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Nhân Sự

Lai Châu - 300-500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>