57  

việc làm tuyen dung giao vien tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển gấp Kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, xây dựng

Lai Châu

Tuyển Kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, xây dựng

Lai Châu - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Lai Châu - Lương Cao

Lai Châu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

FPT Shop Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Làm Việc Tại Lai Châu

Lai Châu

FPT Shop Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Làm Việc Tại Lai Châu

Lai Châu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Xây dựng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Thi Công Nội Nghiệp Công Trình Cường Giao Thông Lai Châu

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Xay Dung Dong - Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Thi Công Nội Nghiệp Công Trình Cường Giao Thông Lai Châu

Lai Châu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Công Nhân Lái Máy Ủi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Tuyển Gấp Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ sư Trắc địa, bản đồ và KTV Đo đạc

Lai Châu - 12.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ sư, cử nhân - trắc địa số lượng 30 người

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Tdv OTC

Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu)

Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biện/ Lai Châu)

Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu) 29

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Điện Biên - Lai Châu

trang:     1 | 2 | 3    >>