15  

việc làm tuyen dung giao vien tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Miền Bắc

Hà Giang - Cao Bằng - 7.700.000₫ một tháng

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Miền Bắc

Hà Giang - Cao Bằng

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Miền Bắc

Hà Giang - Cao Bằng

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Miền Bắc

Hà Giang - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán xây dựng

Tat ca Muc luong - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên OTC Hà Giang

Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực Tập Viên Kinh Doanh

Hà Giang - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Hà Giang

Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư an toàn lao động và vệ sinh môi trường

Tat ca Muc luong - Hà Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó Ban Kinh Tế - Kế Hoạch Chi Nhánh

Hà Giang - 500-800 $ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện

Hà Giang

Kỹ Sư Trắc Địa

Hà Giang - Cao Bằng

Kỹ Sư Trắc Địa

Hà Giang - Cao Bằng

Giám Đốc Chi Nhánh

Hà Giang - Quảng Bình

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu