20  

việc làm tuyen dung giao vien tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giao hàng Khu Vực Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Giang - Lào Cai

Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tuyên Quang, Hà Giang (tuyển Gấp)

Hà Giang - Tuyên Quang

Trình dược viên OTC Hà Giang 19

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang

Hà Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang 18

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Hà Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Hà Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng

Hà Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát làm việc tại bệnh viện Đa khoa Hà Giang

Cong ty Co Phan Thuong mai va Dich vu Hanh - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phân tích mẫu KCS

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Nhân viên bán hàng

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Hà Giang

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Tác Viên Và Trình Dược Viên Khu Vực Hà Giang

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Hà Giang

Hà Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Hà Giang

Giám sát bán hàng tại Hà Giang 16

Cong Ty CP Cong Nghiep DV- TM Ngoc Nghia - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe bồn trộn bê tông 25

Co phan thep An Huy - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điều hành Tour Hà Giang

Cong ty TNHH Dich vu va Du lich Vietsense - Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý nhân sự làm việc tại BV ĐK Hà Giang

Cong ty Co Phan Thuong mai va Dich vu Hanh - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý nhân sự tại Hà Giang

Cong ty CPTM va DV Hanh Tinh Xanh - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý shop FPT

Hà Giang - Hà Nội - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng