10  

việc làm tuyen dung giao vien tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CN Hà Giang - Tuyển dụng Giao dịch viên (đến 20/10/2014)

Hà Giang

Trình Dược Viên

Hà Giang - Tuyên Quang

Trình Dược Viên Tỉnh

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Hà Giang

Hà Giang

Công Tác Viên Và Trình Dược Viên Khu Vực Hà Giang

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài chính/Kế toán/Kiểm toán

Hà Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán chi nhánh tại Hà Giang 26

Tap doan Tan A Dai Thanh - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái Xe - Lái Máy

Hà Giang

Education Provincial Specialist (based In Ha Giang)

Hà Giang