14  

việc làm tuyen dung giao vien tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CN Hà Giang - Tuyển dụng Giao dịch viên (đến 20/10/2014)

Hà Giang

Nhân viên giao hàng Khu Vực Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Giang - Lào Cai

Tuyển Giám sát LKD sát Hà Giang, Lạng Sơn

Hà Giang - Lạng Sơn

Giám sát làm việc tại bệnh viện Đa khoa Hà Giang

Cong ty Co Phan Thuong mai va Dich vu Hanh - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phân tích mẫu KCS

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Nhân viên bán hàng

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Hà Giang

Trình Dược Viên Tỉnh

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Tác Viên Và Trình Dược Viên Khu Vực Hà Giang

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điều hành Tour Hà Giang

Cong ty TNHH Dich vu va Du lich Vietsense - Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý nhân sự tại Hà Giang

Cong ty CPTM va DV Hanh Tinh Xanh - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý nhân sự làm việc tại BV ĐK Hà Giang

Cong ty Co Phan Thuong mai va Dich vu Hanh - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý shop FPT

Hà Giang - Hà Nội - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán chi nhánh tại Hà Giang 26

Tap doan Tan A Dai Thanh - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng