17  

việc làm tuyen dung giao vien tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Nhân viên giao hàng

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bắc Kạn

Cần tuyển nhân viên tư vấn

Cong ty TNHH Tu van Nguyen Ha - Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Cong ty CP Khoang San An Phat - Bắc Kạn

Tuyển gấp Đại diện kinh doanh

Cong ty Co phan Carbon Viet Nam - Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Tue Linh - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh các tỉnh phía bắc

Cong ty co phan duoc Long Viet - Bắc Kạn

Nhân viên bán hàng dược phẩm các tỉnh miền Bắc

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Bắc Kạn - 6.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC các tỉnh

Cong ty TNHH VINAMASK - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Thư Ký Kiêm Phiên Dịch

Bắc Kạn - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

NV Thư Ký Kiêm Phiên Dịch

Econet Ltd Finland - Bắc Kạn

Thư Ký / Phiên Dịch

Bắc Kạn - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

CTV bán hàng

Cong Ty TNHH Thiet Bi Xang Dau Hoang Ha - Bắc Kạn

Lái máy xúc - máy gạt

Cong ty co phan tap doan Dong A. - Bắc Kạn