14  

việc làm tuyen dung giao vien tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giao hàng

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bắc Kạn

Cần tuyển nhân viên tư vấn

Cong ty TNHH Tu van Nguyen Ha - Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Đại diện kinh doanh

Cong ty Co phan Carbon Viet Nam - Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Cong ty CP Khoang San An Phat - Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Tue Linh - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng dược phẩm các tỉnh miền Bắc

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Bắc Kạn - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh các tỉnh phía bắc

Cong ty co phan duoc Long Viet - Bắc Kạn

Trình Dược Viên OTC các tỉnh

Cong ty TNHH VINAMASK - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NV Thư Ký Kiêm Phiên Dịch

Econet Ltd Finland - Bắc Kạn

NV Thư Ký Kiêm Phiên Dịch

Bắc Kạn - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thư Ký / Phiên Dịch

Bắc Kạn - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

CTV bán hàng

Cong Ty TNHH Thiet Bi Xang Dau Hoang Ha - Bắc Kạn

Lái máy xúc - máy gạt

Cong ty co phan tap doan Dong A. - Bắc Kạn