6  

việc làm tuyen dung giao vien tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Trình Dược Viên OTC

Bắc Kạn

Nhân Viên Y Tá

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh Kiêm Đại Lý

Bắc Kạn

Quản Lý

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng