16  

việc làm tuyen dung giao vien tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Kinh Doanh OTC Tuyến Tỉnh

Bắc Kạn

Trình Dược Viên OTC các tỉnh

Cong ty TNHH VINAMASK - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh các tỉnh phía bắc

Cong ty co phan duoc Long Viet - Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh Kiêm Đại Lý

Bắc Kạn

Trình Dược Viên

Bắc Kạn

Trình Dược Viên

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên OTC

Bắc Kạn

Trình Dược Viên OTC

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bắc Kạn

Trình Dược Viên Nhà Thuốc

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh

Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe

Bắc Kạn

Nhân viên Đại diện thương mại tỉnh

Tap doan SUNHOUSE - Bắc Kạn

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại diện Phát triển Kinh doanh

Cong ty TNHH Ngoi Sao Bien (AQUASolutions) - Bắc Kạn