15  

việc làm tuyen dung giao vien tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giao hàng

Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Cộng Tác Viên

Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bắc Kạn

Trình Dược Viên Nhà Thuốc

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên, Trình Dược Viên

Cong ty Co phan Duoc pham va thiet bi y - Bắc Kạn

Cộng tác viên kinh doanh

Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Và Cộng Tác Viên Các Tỉnh Phía Bắc

Bắc Kạn

Trình Dược Viên Các Tỉnh Vùng Đông Bắc

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe

Bắc Kạn

Nhân viên Đại diện thương mại tỉnh

Tap doan SUNHOUSE - Bắc Kạn

Trình Dược Viên

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh địa bàn

Chi nhanh Cong ty TNHH SX TM DV Bach Viet - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại diện Phát triển Kinh doanh

Cong ty TNHH Ngoi Sao Bien (AQUASolutions) - Bắc Kạn