Việc làm tuyen dung giam sat tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 10370 việc làm  

Tuyển Dụng Kỹ Sư Giám Sát Công Trường

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát /chuyên Viên Tuyển Dụng Cao Cấp

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng/giám Sát Tuyển Dụng Cao Cấp [gấp]

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tuyển Dụng Cấp Cao ( Level Trưởng Nhóm/Giám Sát)

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Dụng Cấp Cao ( Level Trưởng Nhóm/Giám Sát)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng 02 Vị Trí Kỹ Sư Giám Sát M&E (Tháng 07/2016)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng 01 Vị Trí Kỹ Sư Giám Sát M&E (Tháng 06/2016)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng 02 Vị Trí Kỹ Sư Giám Sát M&E (Tháng 05/2016)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng 02 Vị Trí Kỹ Sư Giám Sát M&E (Tháng 04/2016)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng 02 Vị Trí Kỹ Sư Giám Sát M&E (Tháng 03/2016)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - Giám Sát Tuyển Dụng

White Palace - Convention Center - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tuyển Dụng Cấp Cao ( Level Trưởng Nhóm/Giám Sát)

CTy CP Dau Tu Va Phat Trien BDS An Gia - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên tuyển dụng cấp cao (Level Trưởng nhóm / Giám sát)

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Dụng Cấp Cao ( Level Trưởng Nhóm/Giám Sát)

CTy CP Dau Tu Va Phat Trien BDS An Gia - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám sát công trình

CONG TY CP TU VAN THIET KE XAY DUNG CO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH THIET KE XAY DUNG TRANG TRI NOI - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Giám Sát

Cong ty TNHH TM Xay dung HO BOI VINA - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG GIA - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công Hệ Thống (Điện Nước Toàn Nhà)

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình (Biết Tiếng Anh)

CONG TY TNHH PHAT TRIEN XAY DUNG I-TECH - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>