7471  

việc làm tuyen dung giam sat tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển dụng 15 vị trí Kỹ sư Giám sát (Tháng 08/2015)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng 05 Vị Trí Giám Sát M&E (Tháng 08/2015)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng 05 Vị Trí Giám Sát M&E (Tháng 07/2015)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dụng 15 vị trí Kỹ sư Giám sát (Tháng 07/2015)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dụng 15 vị trí Kỹ sư Giám sát (Tháng 06/2015)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chuyên tuyển dụng, giám sát hoạt động nhà máy

Cong ty TNHH ATHENA - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư giám sát xây dựng 03

Cong ty co phan Giam dinh va Khu trung FCC - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Kỹ Thuật

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư giám sát thi công công trình xây dựng 07

Cong ty CP Dau tu xay dung Hoang Ha - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư giám sát thi công xây dựng

Cong ty Co Phan Xay Dung UI - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty Tnhh Tu Van Thiet Ke Xay Dung Vba - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát M&e (Hệ Thống Lạnh - Thông Gió)

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát M&e

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Gíam Sát Thi Công Nhà Phố (Quản Lý Đội)

CONG TY CO PHAN KY THUAT XAY DUNG BACH KHOA - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Gíam Sát Thi Công Nhà Phố

CONG TY CO PHAN KY THUAT XAY DUNG BACH KHOA - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Trang Tri Noi - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư Giám sát xây dựng

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát xây dựng

Cong ty CP Dau tu Xay dung Thuong mai Hoang - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>