65  

việc làm tuyen dung dieu duong vien tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Tuyển dụng Điều dưỡng, Y sỹ

Vũng Tàu - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Điều dưỡng

BENH VIEN MAT SAI GON - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Đường Ống

Cong Ty CP Che Tao Gian Khoan Dau Khi - Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng - Kỹ Sư Đường Ống

Cong Ty CP Che Tao Gian Khoan Dau Khi - Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Kế Hoạch Và Điều Độ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Kế Hoạch Và Điều Độ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Đường Ống

Cong Ty CP Che Tao Gian Khoan Dau Khi - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Đường Ống

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển Nhân Viên Massage

Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng - Kỹ Sư Thủy Lợi Tại Bà Rịa Vũng Tàu

CONG TY TNHH XD SAN XUAT TAN THUAN - Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên An Toàn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Quản Trị Viên Dự Nguồn (đối Tượng Du Hoc Sinh)

Hoa Sen Group - Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên viên Quản lý Tiền tệ và Tài trợ Thương mại

Techcombank - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Chuyên Viên Định Giá

CN Cong Ty TNHH Quan Ly No Va Khai Thai - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Lễ Tân

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình dược viên

Cong ty CP Duoc Pham Trang Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP Duoc Pham Trang Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Chuyên Viên Định Giá

CN Cong Ty TNHH Quan Ly No Va Khai Thai - Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>