156  

việc làm tuyen dung cua khach san tại Quảng Nam

  

Nhân viên lễ tân Khách sạn - Receptionist

Quảng Nam

Nhân viên lễ tân Khách sạn - Receptionist

Quảng Nam

Nhân viên bảo vệ Khách sạn - Security Officer

Quảng Nam

Chuyên Viên QA Cửa Hàng Tiện Lợi - Vinmart + Tp Hội An

Hội An

Chuyên Viên QA Cửa Hàng Tiện Lợi - Vinmart + Tp Hội An

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hội An

Chuyên Viên QA Cửa Hàng Tiện Lợi - Vinmart + Tp Hội An

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hội An

GUEST RELATIONS OFFICER (NHÂN VIÊN GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Kỹ sư xây dựng -Giám sát Công trình

Quảng Nam

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Trưởng - Ks Mường Thanh Quảng Nam

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUONG THANH - Quảng Nam

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Kỹ Thuật - Ks Mường Thanh Quảng Nam

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUONG THANH - Quảng Nam

Cộng tác viên bán hàng tại Quảng Nam - Tuyển gấp

Quảng Nam

Tuyển Waiter

Quảng Nam

Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh

Quảng Nam

Tuyển Nhân Viên Bếp Việt

Quảng Nam

Tuyển bốn (04) nhân viên spa (massage trị liệu)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Caddie (Nhân viên phục vụ sân gôn)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kế Toán Công Nợ

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Quảng Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Cung Ứng & Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Quảng Nam

Trưởng Bộ Phận Housekeeping

Đà Nẵng - Quảng Nam

Engineering Supervisor

Đà Nẵng - Quảng Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>