102  

việc làm tuyen dung cua khach san tại Huế

  

Nhân viên bảo vệ tại Khách sạn phố Huế 09

Cong ty TNHH dich vu bao ve HDT Viet Nam - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành khách sạn Heritage-Huế

Cong ty VIWASEEN-Hue - Huế

Chuyên viên tuyển dụng & đào tạo

Huế

Chuyên viên tuyển dụng & đào tạo

Huế

Tuyển NVKD,phát triển thị trường ngành hàng tiêu dùng

Huế

Quản Lý Cửa Hàng

Huế - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng

Huế - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Trưởng Phòng Marketing

Cong ty Co Phan My Way Hospitality - Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch Trong Nước (khách đoàn)

Cong Ty Co Phan Fiditour - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân

Ngan Hang TMCP A CHAU (ACB) - Huế

Chuyên viên kinh tế xây dựng

Huế

Chuyên viên kinh tế xây dựng

Huế

Xây dựng - Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 01 Người ( Làm Việc Tại Huế )

Cong Ty Co Phan Xi Mang Dong Lam - Huế

Tuyển NV Kinh Doanh& Bán Hàng Tại Huế

Huế

Tuyển NV Kinh Doanh&nvbán Hàng Tại Huế

Huế

Gíam Đốc Sàn (Bđs)

Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Chăm Sóc Trẻ Em

Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Chăm Sóc Trẻ Em

Huế

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 01 Người (huế)

Cong Ty Co Phan Xi Mang Dong Lam - Huế

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Pháp Lý (đầu Tư Bất Động Sản)

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>