607  

việc làm tuyen dung cua khach san tại Hải Phòng

  

Tuyển dụng vị trí quản lý khách sạn

Hải Phòng

Nhân viên mở cửa sảnh khách sạn-Bellman

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng (customer service manager)

Hải Phòng

Tuyển Lễ Tân Khách sạn

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục Và Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng

Tuyển nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Tap doan Hoa Sao - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục Và Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục Và Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng

Cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng và Nhân viên Marketing online

Hải Phòng

Tuyển Chuyên Viên Tư Vần Khách Hàng Cá Nhân

Hải Phòng - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư vấn Giáo Dục và Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Tín Dụng

Hải Phòng

Tuyển Dụng NV Tư Vấn Bán Hàng

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật - Thu Nhập Hấp Dẫn

Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật Camera

Hải Phòng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Hải Phòng - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

Hải Phòng - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh vật tư thiết bị y tế

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>