582  

việc làm tuyen dung cua khach san tại Hải Phòng

  

Chăm sóc khách hàng - Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Gò Hàn

Cong ty Cp Ford Hai Phong - Hải Phòng

Chăm sóc khách hàng - Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Sơn

Cong ty Cp Ford Hai Phong - Hải Phòng

Chăm sóc khách hàng - Tuyển Dụng Cố Vấn Dịch Vụ

Cong ty Cp Ford Hai Phong - Hải Phòng

tuyển thu ngân cho khách sạn , nhà hàng

Hải Phòng

Tuyển Dụng Gấp Công Nhân Làm Việc Cho Bộ Phận Sản Xuất

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Khách sạn

Khach san GLORY - Hải Phòng

Lễ tân khách sạn

Khach san Level - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Quản lý khách sạn

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Hải Phòng

Kế toán trưởng khách sạn

Cong ty TNHH Ke toan, Kiem toan Viet Nam chi - Hải Phòng

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Sạn

Hải Phòng

Nhân Viên Khách Sạn

Hải Phòng

Tuyển dụng công nhân - Công ty CPTM Thành Gia

Cong ty cp tm Thanh Gia tuyen dung cong nhan - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>