728  

việc làm tuyen dung cua khach san tại Hải Phòng

  

KHÁCH SẠN CÔNG CHÚA TUYỂN GẤP NAM NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Hải Phòng

Khách sạn Princess tuyển NAM NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG

Hải Phòng

Lễ tân khách sạn

Khach san Level - Hải Phòng

Kế Toán Trưởng Khách Sạn

Hải Phòng

Kế Toán Trưởng Khách Sạn

Cong Ty TNHH Ke Toan, Kiem Toan Viet Nam Chi - Hải Phòng

Kế toán trưởng khách sạn 10

Cong ty TNHH Ke toan, Kiem toan Viet Nam chi - Hải Phòng

Kế toán trưởng khách sạn

Cong ty TNHH Ke toan, Kiem toan Viet Nam chi - Hải Phòng

Kế toán trưởng khách sạn 03

Cong ty TNHH Ke toan, Kiem toan Viet Nam chi - Hải Phòng

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Sạn

Hải Phòng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH GOLDWALK - Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hải Phòng

Cong ty TNHH GOLDWALK - Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Trưởng Sàn Giải Trí Số/ ICT/ Điện Tử/ Điện Lạnh/ Gia Dụng

Hải Phòng

Tuyển dụng công nhân - Công ty CPTM Thành Gia

Cong ty cp tm Thanh Gia tuyen dung cong nhan - Hải Phòng

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>