661  

việc làm tuyen dung cua khach san tại Hải Phòng

  

Sông Giá Resort Cần Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Hải Phòng

Nhân viên Khách sạn

Khach san GLORY - Hải Phòng

Lễ tân khách sạn

Khach san Level - Hải Phòng

Quản lý khách sạn

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Hải Phòng

Kế toán trưởng khách sạn

Cong ty TNHH Ke toan, Kiem toan Viet Nam chi - Hải Phòng

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Sạn

Hải Phòng

Nhân Viên Khách Sạn

Hải Phòng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng - 25/08/2014 09:29 AM

Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tuyển Gấp Giám Đốc Chi Nhánh Hải Phòng

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Cong Nghe Dai - Hải Phòng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Hải Phòng

Hải Phòng - 2.600.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty TNHH NVC Viet Nam - Hải Phòng

Trưởng Sàn Giải Trí Số/ ICT/ Điện Tử/ Điện Lạnh/ Gia Dụng

Hải Phòng

Tuyển dụng công nhân - Công ty CPTM Thành Gia

Cong ty cp tm Thanh Gia tuyen dung cong nhan - Hải Phòng

Tuyển Dụng Nhân Viên Bán Hàng Điện Gia Dụng

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>