11  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Tuyển Khoáng

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Yên Bái

CONG TY TNHH TUE LINH - Yên Bái

Luật sư

HTX cham soc suc khoe cong dong Minh Thanh - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH san xuat - thuong mai Ben Nghe - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại Yên Bái, Lào Cao

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý dự án , kiêm lái xe

Cong ty CP Dai Phu An - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Techcombank - Yên Bái

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Lào Cai - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh (thu nhập cao, đi làm ngay)

Tap Doan Tecomen - Yên Bái

Trình Dược Viên OTC Tại Yên Bái

Yên Bái - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tại Tp Yên Bái

Yên Bái