17  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Xây Dựng

Hà Nội - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

FPT Telecom chi nhánh Yên Bái tuyển Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Yên Bái

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc, hiệu thuốc

Cong ty CPTM Eupharma - Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó trưởng văn phòng đại diện

Cong ty CP Giao duc Dai Duong - Lào Cai - Yên Bái

Đại lý kiêm TDV các tỉnh Phía Bắc

CONG TY CO PHAN HOA DUOC - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Yên Bái

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Yên Bái

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Yên Bái

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Yên Bái

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 27

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Yên Bái

Yên Bái

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Yên Bái

Yên Bái

Quản Lý Dự Án , Kiêm Lái Xe

Yên Bái

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 01

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 20

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên-Kiểm ngân

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Yên Bái