44  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Vĩnh Long

  

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường Tại Vĩnh Long

Cong ty CP TV - TM - DV Dia Oc - Vĩnh Long

TRƯỞNG NHÓM TÍN DỤNG TIÊU DÙNG

Cần Thơ - Vĩnh Long

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Kế toán trưởng ( tuyển gấp )

Vĩnh Long

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Thu Cước - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Thu Cước - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Chuyên viên Đào tạo

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Vĩnh Long - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Vĩnh Long

CHI NHANH CONG TY TNHH TUE LINH (TP.HA NOI) - Vĩnh Long - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Trình Dược Viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Vĩnh Long

Quản Lý Vùng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Vĩnh Long

Trình Dược Viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Vĩnh Long

Trình Dược Viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Vĩnh Long

Giám Đốc Bán Hàng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Vĩnh Long

Quản Lý Vùng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Vĩnh Long

trang:     1 | 2 | 3    >>