17  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Vĩnh Long

  

Kế toán trưởng ( tuyển gấp )

Vĩnh Long

Quỹ Dariu Tuyển Trưởng Chi Nhánh - Vp Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Trình Dược Viên

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Vĩnh Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Vĩnh Long

Cong ty TNHH Starphar - Vĩnh Long

Kinh doanh - Trình Dược Viên Vĩnh Long

Cong ty TNHH Starphar - Vĩnh Long

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Sản Xuất - Thức Ăn Chăn Nuôi

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Hậu Giang - Vĩnh Long

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Nhân viên thu cước

Chi nhanh Vinh Long-Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Vĩnh Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Vĩnh Long

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Nhân Sự

Cty CP Be tong 620 Chau Thoi - Cần Thơ - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vĩnh Long - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Vĩnh Long

Vĩnh Long - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản lí kinh doanh/ nhân viên kinh doanh

Vĩnh Long - 20.000.000₫ một tháng

HR cum Payroll officer

Vĩnh Long

Chuyên viên lao động tiền lương

Vĩnh Long

HR cum Payroll Executive

Vĩnh Long

Chuyên viên IT

Vĩnh Long