19  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Vĩnh Long

  

Cố vấn kỹ thuật 01

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thủ kho khu vực miền Tây 29

Cong ty Co phan thep Nam Kim - Vĩnh Long

Nhân viên kinh doanh KV miền Tây 29

Cong ty Co phan thep Nam Kim - Vĩnh Long

Chuyên viên tư vấn bán hàng 25

Cong ty CP O To Truong Hai THACO (KV Nam - Vĩnh Long

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Nhân viên bán hàng/ 22

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Vĩnh Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế s

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long

Thợ sơn 21

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng Vĩnh Long 20

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Vĩnh Long

Giám sát s

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long

Giám đốc sản xuất 21

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Nhân viên bảo vệ cho nhiều vị trí 04

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Làm Việc tại Vĩnh Long

Vĩnh Long

Nhân viên thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Vĩnh Long - Đồng Tháp

Trưởng phòng kỹ thuật chi nhánh Vĩnh Long 24

FPT Telecom Ho Chi Minh - Vĩnh Long

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Vĩnh Long

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Vĩnh Long