10  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Tuyên Quang

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Tuyên Quang

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tdv / Nv Kinh Doanh : Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Cong ty TNHH Thuong mai Hoang Thang Long - Hà Giang - Tuyên Quang

Quản Lý Cửa Hàng Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang

Nhân viên bán hàng tại Tuyên Quang

Tuyên Quang

Điều Tra Viên Tại Tuyên Quang, Hà Nội, Sơn La

Hà Nội - Tuyên Quang

Kế Toán Tại Hàm Yên, Tuyên Quang

Tuyên Quang

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH Dau tu va Phat trien Dong Tay - Tuyên Quang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH MSA YB - Tuyên Quang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tuyên Quang

Giám Đốc Mua Hàng

Tuyên Quang