14  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Tuyên Quang

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Tuyên Quang

Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược Viên Tại Địa Bàn Tuyên Quang 06

Cong ty co phan Nam Duoc - Tuyên Quang

Trình Dược Viên Tại Địa Bàn Tuyên Quang

Cong ty co phan Nam Duoc - Tuyên Quang

Kế toán tại Hàm Yên, Tuyên Quang 04

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Tuyên Quang

Kế toán tại Hàm Yên, Tuyên Quang

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Tuyên Quang

Kế toán chi nhánh Bắc Giang, Tuyên Quang

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Tuyên Quang - Bắc Giang

Trình dược viên OTC tại Tuyên Quang 29

Cong ty co phan GRANDSTAR Quoc Te - Tuyên Quang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Địa Bàn Tuyên Quang

Tuyên Quang

Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tuyên Quang, Hà Giang (tuyển Gấp)

Hà Giang - Tuyên Quang

Trình Dược Viên OTC: Thái Nguyên, Tuyên Quang

Thái Nguyên - Tuyên Quang

Trưởng\ Phó Các Phòng; Trưởng Bộ Phận; Chuyên Viên Các Vị Trí

Tuyên Quang

Trình Dược Viên OTC

Tuyên Quang - Yên Bái - 6.000.000-11.000.000₫ một tháng

Quản lý TDV OTC

Glory Pharma - Tuyên Quang

Trình Dược Viên

Tuyên Quang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (otc)

Tuyên Quang