18  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Quảng Trị

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Trị

Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Trưởng - Công Ty Xây Dựng

Hà Đông - Đông Hà - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Quảng Trị

Trưởng Nhóm Khối Tín Dụng Ngân Hàng - Kv Miền Trung

Quảng Bình - Quảng Trị - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán bộ Quản lý rừng cộng đồng

Quảng Trị

Cán bộ Quản lý rừng cộng đồng 26

Ban QLDA Hanh lang bao ton da dang sinh hoc - Đông Hà

Phòng Dự Án Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Làm Tại Đông Hà - Vũng Áng

Đông Hà - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển NV Lái xe con, xe tải, phụ xe giao hàng

Hà Nội - Đông Hà

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Trung)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Quảng Trị

Luật/Pháp lý - Luật Sư - Phụ Trách Pháp Lý

Cong ty co phan dau tu tu van va xay - Hà Đông - Đông Hà

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Trung)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Quảng Trị

Nhân Viên Môi Giới Bất Động Sản

Cong ty TNHH Thuong Mai va Dich Vu Quoc te - Hà Đông - Đông Hà

Kê Toán Nội Bộ

Hà Đông - Đông Hà - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hà Đông - Đông Hà - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật Sư - Phụ Trách Pháp Lý

Hà Đông - Đông Hà - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Trung)

Quảng Bình - Quảng Trị

Kế Toán Trưởng

Quảng Trị

Kỹ Sư Cơ Khí

Quảng Trị

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kiểm Soát Khối Chtt

Chi nhanh Biti's Mien Bac - Hà Đông - Đông Hà