16  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Quảng Bình

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Bình

Các tìm kiếm gần nhất

FPT Telecom Quảng Bình Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh

Quảng Bình

Trưởng Nhóm Khối Tín Dụng Ngân Hàng - Kv Miền Trung

Quảng Bình - Quảng Trị - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Khối Tín Dụng Ngân Hàng - Kv Miền Trung

Quảng Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh

Hai Viet travel - Quảng Bình

Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường (đà Nẵng , Huế, Quảng Bình)

Huế - Quảng Bình - 8.500.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng - Fptshop Tại Quảng Bình

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Quảng Bình

Giám đốc ẩm thực

Quảng Bình

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Trung)

Quảng Bình - Quảng Trị

Giáo Viên Tiếng Anh

Quảng Bình

Gia'm Đô'c Điều Hành Kha'ch Sạn ( General Manager )

Quảng Bình

Nhân viên kinh doanh du lich - sales tour

Hai Viet travel - Quảng Bình

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Đồng Hới

Giáo Viên Tiếng Anh

Quảng Bình

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Đồng Hới

Giám Đốc Chi Nhánh

Hà Giang - Quảng Bình

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Marketing

Hà Nội - Đồng Hới