11  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Ninh Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Ninh Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Duoc Pham Nam Phu Thinh - Ninh Thuận - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Hành Chính

Cong ty Co Phan Toan Cau ICC - Ninh Thuận

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính

Cong ty CP Dau tu va Cong nghe An Phu - Ninh Thuận

Nhân viên Tạp vụ

Cong ty Co Phan Toan Cau ICC - Ninh Thuận

Nhân Viên Marketing Tại Ninh Thuận

Ninh Thuận

Phiên Dịch Tiếng Trung

Ninh Thuận

Kế Toán Tổng Hợp

Ninh Thuận

Trưởng Phòng Nhân Sự- Hành Chính

Ninh Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh-Fpt Ninh Thụân

Ninh Thuận

Nhân Viên Giao Dịch Tại Quầy

Ninh Thuận - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing

Ninh Thuận