12  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Ninh Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Ninh Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

FPT Telecom Ninh Thuận - Tuyển giao dịch viên tại Ninh Sơn( Ninh Thuận)

Ninh Thuận

FPT Telecom Ninh Thuận - Tuyển Trưởng nhóm Kinh doanh

Ninh Thuận

FPT Telecom Ninh Thuận - Tuyển Trưởng phòng Kinh doanh

Phan Rang-Tháp Chàm

Trợ lý tổng giám đốc 01

Cong ty TNHH Grobest Industrial (VN) - Ninh Thuận

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Marketing Tại Ninh Thuận

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Ninh Thuận

Nhân viên trợ lý tổng giám đốc 24

Cong ty TNHH Grobest Industrial (VN) - Ninh Thuận

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Marketing Tại Ninh Thuận

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Ninh Thuận

Nhân viên Tạp vụ

Cong ty Co Phan Toan Cau ICC - Ninh Thuận

Nhân viên Hành Chính

Cong ty Co Phan Toan Cau ICC - Ninh Thuận

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính

Cong ty CP Dau tu va Cong nghe An Phu - Ninh Thuận

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thị Trường Bình Thuận, Ninh Thuận

Ninh Thuận - Bình Thuận