13  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Ninh Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Ninh Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển dụng ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI

Ninh Thuận

Nhân viên hành chánh nhân sự kiêm kho

Cong ty CP Benh vien Mat Sai Gon - Nha - Ninh Thuận

Kỹ sư điện

Cong ty CP Benh vien Mat Sai Gon - Nha - Ninh Thuận

Nhân viên lái xe đầu kéo 03

Cong ty CP Dau Tu Khoang San - Than Dong - Ninh Thuận - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại. 01

Cong Ty TNHH Son Nero - Ninh Thuận

Phó Giám Đốc Điều Hành

Cong Ty TNHH MTV Ladofoods - Ninh Thuận

Nhân sự - Trưởng Phòng Nhân Sự Khu Trò Chơi Và Resort (3 Sao)

Cong ty Co phan Anh Thang - Ninh Thuận

Quản đốc xưởng nhuộm

Cong ty co phan det may Quang Phu - Ninh Thuận

QUẢN LÝ KHO - FPTSHOP TẠI

Ninh Thuận

Chuyên viên - nhân viên kinh doanh

Ninh Thuận

Kỹ thuật viên khúc xạ 03

Benh Vien Da Khoa Sai Gon - Phan Rang - Tp Hồ Chí Minh - Phan Rang-Tháp Chàm

Phó Giám Đốc Điều Hành

Ninh Thuận

Trưởng Phòng Nhân Sự Khu Trò Chơi Và Resort (3 Sao)

Ninh Thuận - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng