17  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Lạng Sơn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư công trường 17

Cong ty co phan dau tu phat trien va xay - Lạng Sơn

Giám Đốc Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

Lạng Sơn

Giám Đốc Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

Lạng Sơn

FPT Shop Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Làm Việc Tại Lạng Sơn

Lạng Sơn

FPT Shop Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Làm Việc Tại Lạng Sơn

Lạng Sơn

Trình dược viên OTC tại Bắc Ninh, Lạng Sơn 25

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Bắc Ninh - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Bắc Ninh, Lạng Sơn

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Bắc Ninh - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Tap doan dau tu thuong mai Hoang Vuong - Hà Nội - Lạng Sơn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế

SHB - Lào Cai - Lạng Sơn

Điều Tra Viên

Lào Cai - Lạng Sơn

Nhân Viên Điều Hành Vận Tải

Lạng Sơn

Luật/Pháp lý - Điều Tra Viên

Home Credit Viet Nam - Lào Cai - Lạng Sơn

Kĩ Sư Cầu Đường

Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Lạng Sơn

Giám Đốc Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch - Khu Vực Miền Bắc

Lạng Sơn - Thái Bình

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Điều Tra Viên

Home Credit - Hà Giang - Lạng Sơn

Luật/Pháp lý - Điều Tra Viên

Home Credit - Hà Giang - Lạng Sơn