15  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Lạng Sơn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Điều Hàng Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Lạng Sơn

Giám Đốc Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Lạng Sơn

Giám Đốc Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

Lạng Sơn

Điều tra viên

Cong Ty Tai Chinh TNHH Mot Thanh Vien Home Credit - Lào Cai - Lạng Sơn

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP Duoc pham Zenova - Lạng Sơn

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Dạy Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Em

Cong ty Co phan Dao tao Va Phat trien Tre - Lạng Sơn - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Bắc Ninh, Lạng Sơn 25

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Bắc Ninh - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC miền Bắc

Chi nhanh cong ty Co phan Duoc pham Quang Binh - Lạng Sơn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kĩ Sư Cầu Đường

Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Quản Lý Spa

Tham My Vien Trang Van - Lạng Sơn

Nhân Viên Kinh Doanh

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điều Tra Viên

Lào Cai - Lạng Sơn

Nhân Viên Điều Hành Vận Tải

Lạng Sơn

Luật/Pháp lý - Điều Tra Viên

Home Credit Viet Nam - Lào Cai - Lạng Sơn

Luật/Pháp lý - Điều Tra Viên

Home Credit - Hà Giang - Lạng Sơn