28  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Lạng Sơn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn

Giám Sát Bán Hàng Tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn

CONG TY CO PHAN DEMAX VIETNAM - Lạng Sơn - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

kế toán

cong ty co phan kinh doanh kho ngoai quan Chi - Hà Nội - Lạng Sơn

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Trần Anh Lạng Sơn

Lạng Sơn

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẠNG SƠN

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI LẠNG SƠN

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lạng Sơn

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẠNG SƠN

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẠNG SƠN

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI LẠNG SƠN

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lạng Sơn

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI LẠNG SƠN

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lạng Sơn

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẠNG SƠN

Lạng Sơn

Điều Tra Viên Lạng Sơn

Lạng Sơn

Giám Đốc Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch - Khu Vực Miền Bắc

Lạng Sơn - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Lạng Sơn

Lạng Sơn - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân - Thu Cúc Clinic Chi Nhánh Lạng Sơn

Lạng Sơn - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn - Chi Nhánh Lạng Sơn

Lạng Sơn - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn - Chi Nhánh Lạng Sơn

Benh Vien Da Khoa Quoc Te Thu Cuc - Lạng Sơn

trang:     1 | 2    >>