Việc làm tuyen dung cong chuc tại Lạng Sơn

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 17 trong 17 việc làm  

Giám Đốc Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

Lạng Sơn

Giám Đốc Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

Lạng Sơn

Giám Đốc Điều Hành Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

Lạng Sơn

Giám Đốc Công Ty Khai Thác Khoáng Sản

Lạng Sơn

Tuyển gấp nhân viên bán xăng bảo vệ cây xăng làm việc tại Lạng Sơn

Lạng Sơn

Tuyển lao động phổ thông bán xăng dầu chi nhánh Lạng Sơn

Lạng Sơn - 8.000.000-9.500.000₫ một tháng

Tư vấn bán hàng

Tat ca Muc luong - Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trần Anh Lạng Sơn_nhân Viên Kế Toán Thu Ngân

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc (Bắc Giang, Lạng Sơn )

Lạng Sơn - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Lạng Sơn

Trần Anh Lạng Sơn _ Nhân Viên Kỹ Thuật Ict

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trần Anh Lạng Sơn _ Nhân Viên Vận Chuyển Giao Lắp

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trần Anh Lạng Sơn _ Nhân Viên Kho Siêu Thị

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng [ Trần Anh Lạng Sơn]

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng GT Tỉnh (Uông Bí, Lạng Sơn)

Lạng Sơn - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng GT Tỉnh (Uông Bí, Lạng Sơn)

Tieng Viet - Lạng Sơn - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng